200.000 kroners-stipend skaffet fire nye sykepleiere

Stavanger universitetssjukehus (SUS) fikk ytterligere fire intensivsykepleiere ved å øke stipendet til 200.000 kroner. Sykepleierforbundet er fremdeles urolige.

Intensivavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus (SUS)

Den nye intensivavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus har ikke nok spesialsykepleiere. Sykehusets rekruttering har sørget for en håndfull til, men fremdeles trenger de flere.

Foto: Rolf Marnburg / NRK

– Etter at vi økte stipendet, har antallet studenter økt fra sju til elleve. Det er vi veldig fornøyde med, sier fagdirektør ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), Sverre Uhlving.

Like før studiestart i august ble det kjent at de 20 etterutdanningsplassene som skulle sørge for flere intensivsykepleiere til SUS, var langt unna fylt opp.

Sverre Uhlving

Sverre Uhlving.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Sykepleierforbundet ropte varsko, og mente sykehuset burde tilby full lønn under utdanningen, i stedet for 130.000 kroner i stipend. SUS svarte med å øke stipendet til 200.000 kroner.

Ville ha 20 – har fått sju-åtte

Siden da har søknadsfristen gått ut. Fire nye sykepleiere har søkt og kommet inn på videreutdanningen for intensivsykepleiere. De har bundet seg til å jobbe på den nye intensivavdelingen på SUS når studiene er ferdige om halvannet år.

Likevel, SUS ville ha 20 studenter, har fått elleve, og tre eller fire av disse har ennå ikke bundet seg til SUS, ifølge Uhlving.

– Det er sju eller åtte som har skrevet avtale med oss. Vi vet ikke sikkert om de kommer til å binde seg til SUS, sier fagdirektøren, som også vil legge vekt på at SUS har fått flere til å ta etterutdanning som anestesi- og operasjonssykepleiere.

Opprinnelig skulle SUS ha åtte på anestesi og åtte på operasjon, og 20 på intensiv – totalt 36. De har nå fått 14 på operasjon, ti på anestesi og et sted mellom sju og elleve på intensiv – til sammen mellom 31 og 35.

Glenn Frode Vanglo

Glenn Frode Vanglo.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

– SUS må bli flinkere

Glenn Frode Vanglo, som er sykepleier på barneavdelingen ved SUS, var en av dem som hadde lyst til å bli intensivsykepleier.

Likevel, med lån, bil og familie har han ikke råd til å leve for verken 130.000 eller 200.000 kroner i året pluss studielån.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Sykepleierforbundet vil ha lønn under videreutdanning

VIDEO: Glenn Frode Vanglo hadde lyst til å videreutdanne seg til å bli spesialsykepleier, men mener Stavanger universitetssjukehus (SUS) tilbyr så lite at bare barnløse eller personer uten gjeld har råd til å ta utdanningen. (Arkiv, 21. august)

– Om det viser seg at SUS har oppnådd det noe nedjusterte søkertallet de satte seg som mål tidligere i sommer, synes jeg dette er flott på alle måter. Dog ikke med tanke på utdannings- og lønnsvilkårene til sykepleierne. Her må SUS bli langt flinkere, sier Vanglo når han får høre det nye antallet.

Nina Horpestad

Nina Horpestad.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Jeg er uroet over at de er glad for at de har fått det de har fått, og at de ikke har strukket seg lenger for å prøve å få flere. For det er ikke tvil om at behovet er der, sier Nina Horpestad, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund.

– De er for tilbakelente

Hun viser til at sykehus i både Oslo og Tromsø har full lønn under etterutdanningen, mot bindingstid, mens Sykehuset Nord-Trøndelag lover 75 prosent lønn (ekstern lenke).

– Jeg synes de inntar en passiv rolle, og er for tilbakelente. Sykehuset har et prekært behov for denne videreutdanningen. Det blir ikke mindre behov for intensivsykepleiere, verken på sykehuset eller andre steder, sier Horpestad.

Vurdere andre løsninger neste år

– Jeg skjønner at de er interesserte i full lønn, svarer Uhlving både Vanglo og Horpestad.

– Det er lettere å rekruttere hvis tilbudet var full lønn, men vi har et stramt budsjett, sier fagdirektøren, som likevel sier at sykehusledelsen skal diskutere rekruttering av spesialsykepleiere når budsjettet for neste år skal legges.

– Vi trenger sårt de som er under utdanning nå, men vi trenger enda flere. Vi jobber allerede nå for å få flere intensivsykepleiere til å flytte til Stavanger, enten fra andre deler av landet eller fra utlandet, sier fagdirektør Uhlving.