Stenger Fv. 505 og 506

Politiet opplyser at Fv. 505 og 506 er sperret for trafikk, men at det er godt med omkjøringsveier på stedet.