Trafikkulykke på Lye

  • Overholdt ikke vikeplikt

    Trafikkulykken på Lye oppsto da det ene kjøretøyet skulle krysse veien og ikke overholdt vikeplikt for møtende kjøretøy. De to involverte behandles på stedet av lege.

    trafikkulykke lye
    Foto: Ronny Hjertås