Stavanger og Sandnes BBL?

Stavanger Boligbyggelag og Sandnes Boligbyggelag vurderer å slå seg sammen.

Boligannonser

Boligmarkedet på Nord-Jæren i Stavanger er svært presset. Nå vurderer to av de største aktørene fusjon.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

På Sandnes boligbyggelags generalforsamling i går ble det vedtatt at Boligbyggelagene i Sandnes og Stavanger skal innlede fusjonsforhandlinger.

De to selskapene arbeider allerede tett sammen, og har siden juni 2011 hatt et strategisk samarbeid. Et fusjonert selskap vil ha ca 90 ansatte og en medlemsmasse på rundt 50 000 medlemmer.

Hvis forhandlingene fører frem vil det bli avholdt ektraordinære generalforsamlinger i begge selskapene i løpet av høsten. Den eventuelle fusjonen vil bli da bli gjennomført med virkning fra 1. januar 2014.

Status i dag:

Stavanger Boligbyggelag har omtrent 35 500 medlemmer og nesten 70 ansatte. Siden starten i 1946 har de bygget over 13 000 boliger. Hver femte bolig i Stavanger er bygget av Stavanger Boligbyggelag.

Sandnes Boligbyggelag har i dag ca. 12.500 medlemmer og boligbyggelaget forvalter ca. 6.100 boliger fordelt på 120 boligselskaper. De bygger omkring 100-120 nye boliger i året.