NRK Meny
Normal

Stavanger litt nærmere piggdekkavgift, datokjøring og miljøfartsgrense

Et bystyreflertall stemte for piggdekkavgift i Stavanger. Politikerne ber også administrasjonen om å utrede både datokjøring og lavere fartsgrense de dagene med dårlig luftkvalitet.

Trafikkuhell på Motorveien

KØ: Stor trafikk på Motorveien mellom Sandnes og Stavanger. Etter mandagens bystyremøte i Stavanger er byen litt nærmere restriksjoner som ligner på tiltak i byer som Bergen og Oslo har i dag.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Et flertall i bystyret i Stavanger stemmer for å innføre piggdekkavgift, det vil si å søke samtykke fra Vegdirektoratet om å innføre en slik. Samme flertall ber rådmannen legge fram en politisk sak som åpner for restriksjoner for trafikken på dager med dårlig luftkvalitet – såkalt datokjøring.

Disse to forslaga blei vedtatt mot de 30 stemmene til representantene fra Høyre, Frp, Pensjonistpartiet og Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger.

Ber fylkesmannen sjekke lovligheten

Forslaget som gikk ut på at rådmannen utreder miljøfartsgrense, altså lavere fartsgrense på dager med dårlig luftkvalitet, blei vedtatt mot elleve stemmer.

Punktene blei behandla under en sak som egentlig handler om utplassering av nye målestasjoner for luftkvalitet.

– Jeg mener det var en feil behandling, og derfor har vi klagd denne saken inn til fylkesmannen for lovlighetskontroll, sier Høyres Kåre Reiten.

Frykter Stavanger får bøter

Arbeiderpartiet mener på sin side at det er på høy tid at Stavanger innfører tiltak som andre norske byer har hatt i lang tid.

– Miljødirektoratet har gjentatte ganger vært på Stavanger kommune for å få oss til å innføre tiltak. Denne lovlighetskontrollen er etter mitt skjønn bare nok et forsøk på å utsette en sak som burde vært avklart for over ett år siden, sier Arnt H. Steinbakk.

– Vi risikerer nå pålegg og kanskje også bøter fra Miljødirektoratet, mener han, og viser til at andre norske byer, som Bergen og Oslo, allerede har innført slike tiltal.