Stålverket på Jørpeland

 • Har solgt dobbelt så mye som planen

  De nye eierne av Stavanger Steel – stålverket på Jørpeland – har starta produksjonen igjen. Målet var å ha solgt 200 tonn på forhånd. Salget har imidlertid gått bedre enn venta, og ordreboka viser 400 tonn. Planen er å smelte og selge 90 tonn i uka.

  Stålverket på Jørpeland – Stavanger Steel – er i gang igjen etter den tredje konkursen. De to lokale industriutviklerne Ramus Nordbø og Bjørn Rygg kjøpte konursboet, og klokka 11.30 blei den første jobben påbegynt.
 • Stålverket konkurs igjen

  Stålverket på Jørpeland er konkurs. 70 mister jobben, skriver Strandbuen. Selskapet Nomac overtok stålverket i 2015 etter forrige konkurs. 3.januar i år ble nesten alle ansatte permittert på grunn av ordremangel. De ansatte ble informert onsdag at nå er det tradisjonsrike stålverket konkurs igjen.

 • Flesteparten er permittert

  Fra og med tirsdag er de fleste ansatte hos stålverket Nomac på Jørpeland permittert, skriver Strandbuen. Bedriften har rundt 70 ansatte. Grunnen er få ordrer. Etter at Scana Steel Stavanger AS gikk konkurs, var det Nomac som overtok og startet opp igjen stålverket. Nå er det klart at også Nomac har likviditetsproblemer.

Flere interessert i å overta Stålverket

Leter etter nye løsninger for Stålverket

Tomta til stålverket på Jørpeland kjøpt for sytti millioner kroner.

Lokale investorer kjøpte stålverktomten

Stålverket på Jørpeland støper deler til vindmøller

Stålverket satser på vindmøller

Stålverket på Jørpeland – Stavanger Steel – er i gang igjen etter den tredje konkursen. De to lokale industriutviklerne Ramus Nordbø og Bjørn Rygg kjøpte konursboet, og klokka 11.30 blei den første jobben påbegynt.