Hopp til innhold

Flere par ønsker å forberede seg før ekteskapet: – Vi har fått mange gode redskaper

Et godt grunnlag med kommunikasjonsverktøy kan være avgjørende for å styrke ekteskapet tidlig. Det ønsker nå flere unge par å finne ut mer om.

Bryllup, Karita og Willy Johan Grøttem

Karita og Willy Johan Grøttem giftet seg i juni 2023.

Foto: Øystein Otterdal

For syv måneder siden ga Karita (22) og Willy Johan Grøttem (22) ekteskapsløfter til hverandre.

Allerede fra forholdet ble seriøst, visste de at de ønsket å gjøre noe som flere unge par også velger før de gifter seg.

– Vi vil gjøre det vi kan for å lykkes i ekteskapet. Vi har for eksempel en date hver uke.

De valgte å dra på ekteskapskurs. Det finnes flere varianter av ekteskaps- eller samlivskurs. For paret Grøttem ble det naturlig å ta kurset i IMI-kirken, som de går i.

Mange par velger også å snakke direkte med parterapeut.

Gry Wallem Nielssen har jobbet med parterapi i åtte år. Hun jobber i dag på Insieme terapi i Sandnes.

Gry Wallem Nielssen

Parterapeut Gry Wallem Nielssen synes det er spennende at flere par ønsker å styrke parforholdet ved å gå i terapi.

Foto: Privat

De siste årene har hun opplevd en økning i par som ønsker å ta parsamtaler før de trer inn i ekteskapet.

– De ønsker å forberede seg på framtiden og få kommunikasjonen på plass. Det kommer par i alle aldre, men det er en stor overvekt av yngre, sier hun

God kommunikasjon

Ifølge Wallem Nielssen er det nettopp kommunikasjonsverktøy som går igjen.

– Vi snakker om måten man kommuniserer på og hvordan man kan se den andres tanker og behov. Vi fortolker ofte mye, og det kan komme i veien for å lytte til hverandre, sier hun.

Kurset som Willy Johan og Karita tok, bestod av syv kvelder med forskjellige temaer. Kommunikasjon var ett av dem.

Karita og Willy Johan Grøttem på kjøkkenet

– Et ekteskap skal være rettferdig, og det er ikke alltid å dele alt likt. Vi finner ut av hva som funker for oss, sier Willy Johan

Foto: Andrea Mælumshagen Molland / NRK

– Vi hadde snakket om det meste allerede, men det var veldig fint å komme inn i en situasjon der vi ble nødt til å stille vanskelige spørsmål og snakke om det, sier Karita.

Paret ønsket å slippe å havne i en situasjon de ikke visste hvordan de skulle håndtere.

– Vi har fått mange gode redskaper vi kan ta med oss videre inn i ekteskapet, sier Willy Johan.

Større pågang privat

Hos Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR) i Oslo opplever de også at flere yngre par tar kontakt.

– Vårt inntrykk er at parterapi er et mer normalisert rom nå enn før, og det er vi veldig glade for, sier psykolog og fagansvarlig for emosjonsfokusert terapi Tonje Moe Thompson.

Også i det offentlige kan en oppsøke parterapi. Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gikk antallet noe ned under pandemien, men nå er nivået der det var før korona.

Offentlige tilbud vil ofte prioritere par med barn. Det sier psykologspesialist Stine Morris Haslund. Hun har selv jobbet i familievernet (ekstern lenke) før hun begynte å jobbe i Psykologvirke AS i Oslo.

– Jeg har jobbet med par i 15 år, og ser en trend der mange unge ønsker å sikre parforholdet. Økningen ble særdeles merkbar da jeg gikk over til å jobbe i privat sektor, sier hun.

Også hos Kalfaret familieterapi i Bergen har de merket økningen blant yngre par. I 2023 var det 43 par i alderen 18–25 som tok timer med parterapeut.

Færre som skilles

I 2022 var det sterk nedgang i antall skilsmisser. I 1986 var det 7813 skilsmisser, og før den tid var det en god del færre.

Men fra 1986 til i dag, var 2022 det året med færrest tilfeller. Da var det 8204 skilsmisser.

Terapeut Wallem Nielssen tror nettopp parterapitrenden kan være en medvirkende faktor.

Jeg synes at alle burde lære seg gode kommunikasjonsverktøy. Vi misforstår og feiltolker, og det er det som ofte fører til brudd, sier hun.

Wallem Nielssen trekker også fram utroskap som en av de vanligste årsakene til skilsmisse.

– Utroskap er vanskelig, og det er ofte veldig nyanserte grunner til hvorfor noen velger å være utro. Ofte har ikke forholdet blitt godt nok vedlikeholdt, sier hun.

Andre par glir fra hverandre. Om de ikke føler seg elsket, sett og hørt, kan de bli ensomme i forholdet og søke etter noe annet, sier hun.

Pandemien kan også ha hatt en finger med i spillet. Wallem Nielssen sier hun hadde trodd flere skulle ha det vanskelig i den tiden, men det viste seg at flere ble styrket av mer tid sammen.

– Vi mennesker har et behov for kjærlighet og å tilhøre flokken vår. Det blir enda tydeligere i urolige og vanskelige tider, sier hun.

Lavere terskel

Wallem Nielssen tror terskelen for å gå i parterapi er lavere i dag på grunn av mer omtale i mediene.

Jeg tror alle terapeuter merker at det er en økning med spesielt yngre. Jeg tror trenden viser at det er de som holder godt sammen. Parterapi virker.

Karita og Willy Johan Grøttem i stua

Det er for det meste Karita som benytter seg av strikketøyet. Men plutselig slår Willy Johan til og strikker pannebånd.

Foto: Andrea Mælumshagen Molland / NRK

Karita og Willy Johan ble anbefalt å dra på ekteskapskurs av bekjente, og de anbefaler det til andre.

De tenker å dra på kurs igjen om noen år for å videreføre den gode kommunikasjonen og plukke opp nye råd. De ville heller ikke nølt med parterapi.

– Det hadde vi hatt lav terskel for. Nå er det mye mer åpenhet rundt terapi. Vi vil det beste og gjøre det vi kan for å lykkes som ektepar, sier Karita.