Har ikke hørt noe fra politiet to år etter anmeldelse

Anmeldte forhold på norsk sokkel risikerer å bli henlagt fordi politiet bruker for lang tid.

Soloppgang med Gullfaks C i horisonten

I mai 2010 var det bare tilfeldigheter som avgjorde at det ikke ble en storulykke på Gullfaks C-plattformen i Nordsjøen. Bellona mente saken var såpass alvorlig at de anmeldte Statoil for brudd på petroleumsloven

Foto: Ottar Senneset

– Det er saker jeg skulle hatt her for lenge siden, og da snakker jeg om sokkelsaker, sier førstestatsadvokat i Rogaland, Harald Grønlien.

Men å få en anmeldelse av såkalte sokkelsaker, det vil si lekkasjer og lignende ute på sokkelen, gjennom systemet tar sin tid.

I mai 2010 var det bare tilfeldigheter som avgjorde at det ikke ble en storulykke på Gullfaks C-plattformen i Nordsjøen. Petroleumstilsynet gikk hardt ut i sin granskning av saken, og Rogaland politidistrikt startet etterforskning i november samme år.

Les også: - Statoil bryter forurensningsloven

Har ikke hørt noe fra politiet

Også Bellona mente saken var såpass alvorlig at de anmeldte Statoil for brudd på petroleumsloven, men de har fremdeles ikke hørt noe fra politiet.

Les også: Statoilkritikk i forskningsrapport

Gullfaks C

Gullfaks C.

Foto: Øyvind Hagen / StatoilHydro / Øyvind Hagen

– Vi har ikke hørt noe fra politiet. Man kan spørre seg om det er en svikt i systemet, for det skal ikke være slik at en så alvorlig sak som Gullfaks C ikke skal få nødvendig oppfølging av politiet, sier Bellona-leder, Frederic Hauge.

Etter at politiet var ferdig med sin del av etterforskningen sendte de saken over til Petroleumstilsynet for faglig vurdering. Saken ble sendt tilbake til politiet i fjor høst, og siden da har den ligget i systemet.

– Det er ikke til å stikke under en stol at det har tatt lenger tid enn det burde, og grunnen til det er kapasitetsproblemer, sier påtaleleder i Rogaland politidistrikt, Bjørn Andersen.

Les også: Ny Gullfaks-lekkasje

Frykter henleggelse

Bellona-leder Frederic Hauge

Frederic Hauge i Bellona vil gjerne at noen tar straffen for at det nesten gikk galt på Gullfaks C i mai 2010.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

– Vi har levert en grundig anmeldelse til politiet, og det burde gjøre det enklere for de å ta saken videre. Vi frykter jo at det tar for lang tid og at saken henlegges, sier Hauge oppgitt.

Og at saker har blitt henlagt på grunn av foreldelse er ikke nytt. Det er kort strafferamme for såkalte sokkelsaker, og dermed er også foreldelsesfristen kort.

– Det har skjedd tidligere, jeg skal ikke si at det ikke kommer til å skje i fremtiden, men det er ikke et ønsket resultat av etterforskningen, sier Andersen.

Les også: – Lærer ikke av egne feil

Det er Rogaland politidistrikt som etterforsker de fleste sakene ute på sokkelen, og flere har stilt spørsmål til om det er mangel på kunnskap i politidistriktet. Det er verken førstestatsadvokat Grønlien eller påtaleleder Andersen enig i, men de peker på kapasitet.

– Er det feil ressursbruk?

– Vi kan ikke si at ressursbruken er feil, men her skjer det en prioritering, og det kan ha skjedd feilprioriteringer, sier Gørnlien.

Les også: - Redde for å gå på jobben

Klar om kort tid

Men selv saken nå har tatt nesten to år lover Andersen at det ikke skal ta så lang tid før det kommer et resultat.

Politiinspektør Bjørn Andersen

Påtaleleder i Rogaland politidistrikt erkjenner at det har tatt for lang tid i Gullfaks C-saken.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Saken ligger nå til behandling hos påtalejuristen, og vi får et svar om kort tid.

Hvis det kommer en tiltalebeslutning fra statsadvokaten etter at politiet er ferdig risikerer Statoil såkalt foretaksstraff. Det vil si en bot.

Bellona mener denne boten bør være ” av en slik størrelse at den vil ha allmenn- og individualpreventiv effekt overfor oljenæringen”.