NRK Meny
Normal

Slik skal direktøren spare penger

Gunnar Hall Skavoll har tre hovedløsninger han skal legge frem for Helse Stavanger-styret.

Universitetssjukehuset i Stavanger
Foto: Ståle Frafjord / NRK

Etablering av et prioriteringsutvalg ved sjukehuset. Begrenset innleie, og dermed strengere praksis i bruk av vikarbyråer. Strengere ansettelseskontroll.

Dette er de tre hovedpunktene som direktør Gunnar Hall Skavoll legger frem for styret i Helse Stavanger. Hver klinikkdirektør har nå fått i oppgave å begrense kostnadene ved å synliggjøre hva som nedprioriteres av aktivitet for resten av året.

Det økonomiske avviket fra budsjettet er så langt 59 millioner kroner, men det reelle driftsunderskuddet er så langt på 45 millioner, sier Hall Skavoll.

Ved utgangen av året har ledelsen ved sjukehuset stipulert et underskudd på 70 millioner kroner.