Hopp til innhold

Sjøfarts-direktoratet sliter

Pendlerne i Sjøfartsdirektoratet vil ikke bosette seg i Haugesund.

Rune Teisrud

En fjerdedel av de vel 200 ansatte i direktoratet har siden oktober pendlet til og fra Haugesund, og vil få både reise og bolig dekket fram til 1. november 2008.

Nå ber sjøfartsdirektør Rune Teisrud Nærings- og Handelsdepartementet om 10 millioner kroner til en utvidelse av pendler-avtalen for 20 ansatte til 1. november 2010.

- Jeg ønsker å beholde folk med erfaring og kompetanse og spesielt innenfor området hvor det er vanskelig å rekruttere nye i dagens marked - innen de teknisk maritime fagene.  Det er her den store utfordringen ligger.  Ikke bare her i Rogaland, hvor arbeidsledigheten er lik null, men over hele landet, sier Teisrud.

Etter stortingsvedtaket om flytting av Sjøfartsdirektoratet fra Oslo til Haugesund kom sommeren 2003,  har 80 prosent av de ansatte sluttet.  Rundt 50 som pendler er såkalt nøkkelpersonell.  Disse jobber fleksitid og kan bruke deler av mandagen og fredagen til reising.

Uproblematisk med pendlere

Teisrud mener likevel ikke det er problematisk at en fjerdedel av staben er pendlere. 

- Vi har vel så mange i utlandet til samme tid, og vi har 100 til 120 personer langs kysten som driver med fysisk kontroll av utenlandske skip, sier han.

Seniorrådgiver Jarle Wergeland på 61 år er en av de mange ukependlerne i Sjøfartsdirektoratet.  Siden han snart skal førtidspensjonere seg har det aldri vært aktuelt å flytte til Haugesund.  Han ønsker likevel en utvidet pendlerordning velkommen for de yngre arbeidstakerne. 

Ny situasjon for de yngre

- De som tilhører den gruppen jeg tilhører kan jo tenkes å gå av med AFP, men det er også noen der som er unge og spreke og som kan vurdere å jobbe to år til.  De som er yngre tror jeg opprinnelig valgte å slutte da kontraktene løp ut, og for dem er det også en ny situasjon at det kommer et slikt tilbud, sier Wergeland.