Høy inntekt og kort pappaperm

Fedre på Nord-Jæren tjener mer enn mødrene, og samtidig tar de ut kortere pappaperm enn fedre i andre storbyregioner.

STAVANGER ROGALAND

Det er mye penger i Stavanger, men høye inntekter kan ha den effekten at færre fedre tar ut full permisjon.

Foto: Knai, Vidar/Montasje NRK / SCANPIX

Det tjenes godt med penger i Stavanger, men selv med høye inntekter er lønnsforskjellen mellom kjønnene stor.

Stavanger er den regionen i landet med størst forskjell mellom menn og kvinner når det gjelder lønn, samtidig er det mennene på Nord-Jæren som er dårligst på å ta ut hele fedrekvoten ved barnefødsel.

Les også: Landets største mannsbastion?

Forsker på fedrekvote

Ingeborg Foldøy Solli

–Fedre er altfor viktige for barn til at de skal bruke all tiden sin på jobb, slår forskeren Foldøy Solli fast.

Foto: Universitetet i Stavanger

Forsker Ingeborg Foldøy Solli ved Universitetet i Stavanger har sammen med professor Mari Rege studert konsekvensene av innføring av fedrekvote. Kvoten ble i sommer utvidet til 12 uker - åtte uke mer enn da kvoten ble innført for 18 år siden.

–Fedre er altfor viktige for barn til at de skal bruke all tiden sin på jobb, slår forskeren Foldøy Solli fast.

– De som fikk barn etter fedrekvoten bruker systematisk mer tid på barna sine enn det trendene ellers vil tilsi, legger hun til.

Les også: – Mødre kan komme til å angre

Det kan jeg godt innrømme. Jeg har et byrå som vasker, og jeg får mye hjelp fra svigerforeldrene mine blant annet.

Ordfører Christine Sagen Helgø

Tjener 230.000 mindre enn menn

Selv om inntektene er generelt høyere i Rogaland, så tjener kvinnene i snitt 230.000 kroner mindre enn menn. I Oslo er det samme tallet 145.000 kroner, i Bergen 152.100 kroner og i Trondheim 128.000 kroner.

Og dette kan bidra til at nettopp kvinnene blir hjemme når det blir født et barn i familien, mens mennene er ute og tjener godt.

Les også: Mor holder seg hjemme når pappa har permisjon

– Hvis du bare ser på inntekten så vil nok det være med på å hindre at man er helt likeverdige partnere i forhold til inntekten til familien. Dermed kan det være lettere at mor er mer opptatt av det som skjer hjemme, og at hun bruker mer tid på hjemmearbeid, forteller Stavangers ferske kvinnelige ordfører, Christine Sagen Helgø.

Sagen Helgø har brukt mange år på aktiv politikk, og hun bruker nok mer tid enn mange på jobben sin. På hjemmebane betyr det at det må tas hensyn, og hun innrømmer gjerne at hun både får og betaler for hjelp.

Christine Sagen Helgø

Den nye ordføreren i Stavanger, Christine Sagen Helgø innrømmer at det er vanskelig å få tiden til å strekke til på hjemmebane når man jobber så mye.

– Det kan jeg godt innrømme. Jeg har et byrå som vasker, og jeg får mye hjelp fra svigerforeldrene mine blant annet. Jeg har også meldt med på noe som heter Matfryd, som gjør at jeg får levert pakker med mat på døra som gjør det lettere å lage middag. Det gjør jo at barna selv kan begynne å lage middag før jeg kommer hjem, forteller ordføreren.

Les også: Tok pappaperm- vart forbigått

Forskjellene kommer med barnet

Forskeren ved Universitetet i Stavanger, Foldøy Solli, forteller at forskjellene mellom kjønnene for alvor begynner å vise seg med en gang et barn blir født inn i familien.

– Det er mange rutiner og vaner som blir satt i de første leveårene til barna. Og disse holder seg ofte videre etter at foreldrene er tilbake i jobb, sier forskeren.

– Den som har vært hjemme i permisjon har blitt eksperten på det som har med hus, barn og hjem å gjøre, legger hun til.

Les også: - Flaut å vere far i arbeidslivet?

Det har vært og er stor motstand mot innføring av fedrekvote - også blant politikere. Mange mener foreldrene må velge selv hvem som skal være hjemme med barna, og foretrekker frivillighet fremfor tvang. Store lønnsforskjeller kan i seg selv bidra til økt motstand mot fedrekvoten og fordelingen av ansvaret for hjem og barn, mener Foldøy Solli.

– I de tilfellene hvor den med høyest lønn – som regel far, bruker tid på å tjene penger i arbeidslivet og mor bruker tiden hjemme, så er nok motstanden mot fedrekvoten større, avslutter forskeren.