Er dette fremtidens industri?

Hva skal vi leve av i fremtiden? Det er et spørsmål mange stiller seg i disse dager. Familiebedriften MicroA i Tananger tror svaret kan finnes på mikroskopisk plan.

MicroA, mikroalger

I disse tankene produseres en av mikroalgeartene MicroA satser på.

Foto: Jørgen Finstad / NRK

Det bobler i røde og grønne testtuber. Lilla LED-lys peker mot store tanker som pumpes fulle av CO₂. Det snakkes om tusen bar, om super-sentrifuger og atten tusen G. Er vi hos NASA? I Houston? Nei, dette er MicroA, en familiebedrift i Tananger.

– Mikroalger kan vi hente fra sjøen, fra vann eller fra jord. De finnes i flere hundre tusen forskjellige arter, sier Svein Dahle, administrerende direktør i MicroA.

Sven Dahle, MicroA

Svein Dahle er administrerende direktør i selskapet.

Foto: MicroA

For det er produksjon av mikroalger den lille bedriften satser på. Mikrolager er naturlige encellede organismer man finner mange steder i naturen. I tillegg er produksjon av mikrolager noe mange mener kan bli en av fremtidens store industrier, ikke minst fordi algene kan brukes til produksjon av mange ulike produkter.

– VI kan bruke det til alt ifra farmasøytiske produkter, i kosttilskudd, kosmetikk, næringsmiddelindustri, og vi kan til og med bruke det til biodrivstoff i fremtiden, sier Dahle.

MicroA, mikroalger

I testlaboratoriet tester MicroA ulike doseringer lys, CO₂ og næringssammensetninger for å få algene til å vokse raskest mulig.

Foto: Jørgen Finstad / NRK

Dyr miljøsatsing

Bedriften ble startet tilbake i 2007. Dahle og lokale investorer har allerede investert rundt førti millioner kroner av egne penger. Så langt har fokuset vært på forskning og pilotprosjekter, men nå håper de å bli kommersielle og lønnsomme så raskt som mulig.

– Målet er å bli lønnsom i løpet av 2016, 2017, så får vi se hva som skjer derfra.

I tillegg til egne investeringer har MicroA mottatt mange millioner kroner fra Innovasjon Norge. John Morten Storflor, seniorrådgiver i Innovasjon Norge forklarer hvorfor de er så interesserte i mikroalger og MicroA.

John Morten Storflor, seniorrådgiver i Innovasjon Norge

John Morten Storflor, seniorrådgiver i Innovasjon Norge.

Foto: Jørgen Finstad / NRK

– MicroA har utviklet et system som har et unikt potensial til å produsere mikroalger. Vi tror de kan gi stor verdiskapning til Norge. Det som er spesielt spennende med MicroA er at bedriften er bærekraftig både økonomisk og i et miljøperspektiv.

Også Dahle trekker frem miljøgevinsten.

– Dette er bærekraftig. Vi bruker CO₂ og produserer oksygen. Vi lager produkter som er naturlige og kan brukes til å erstatte syntetiske produkter.

Fortsatt utfordringer

Matilde Skogen Chauton, seniorforsker på SINTEF fiskeri og havbruk, har forsket på mikroalger. Hun mener det fortsatt er en del utfordringer for mikroalgeindustrien.

– Vi jobber mye med å løse både teknologiske utfordringer for å få opp skalaen på produksjonen, vi jobber med en del biologiske utfordringer, og samtidig er det behov for investeringer. Produsentene må rett og slett ha penger for å bygge opp produksjonen, sier Chauton

– Kan dette bli fremtidens biodrivstoff, eller er det bare en drøm?

– Nei jeg tror absolutt ikke at det bare er en drøm, sier hun.

Svein Dahle tror mikroalger er en industri både MicroA og Norge kan leve godt av i fremtiden.

– Denne algen kan brukes som ingrediens i kosmetikk, markedet for denne typen mikroalge er på mellom tretti og førti milliarder dollar i året.

MicroA, mikroalger

Er det dette vi skal leve av i fremtiden?

Foto: Jørgen Finstad / NRK