Satsar på kongressturisme

Fleirtalspartia i Stavanger vil satse meir på å få kongressar til byen, slik som ONS og Nordic Edge. Dei set av 30 millionar kroner i eit fond til dette i 2018. Fleirtalet meiner at dette området har ein verdi på 200 millionar kvart år framover.