Hopp til innhold

Russen tror forbud vil gi mindre kontroll

Arrangørene av Landstreffet i Stavanger får ei ekstra utfordring i år: Politiet forbyr medbrakt alkohol på hele festivalområdet for russen i Kongeparken. Det tror russen bare vil «flytte festen».

Erlend Vabø, Bjarte Espeland Horpestad og Arin Nøst

Erlend Vabø, russepresident på St. Olav videregående og medlem i hovedstyret i Stavanger, Bjarte Espeland Horpestad, russepresident på Kongsgård og pressesjef i hovedstyret og Arin Nøst, russepresident på St. Svithun og president i hovedstyret.

Foto: Lars Hjalmarsson / NRK

– Dette er en lov som har eksistert lenge, men vært praktisert litt ulikt ulike steder i Norge, sier Leif Ole Topnes, fungerende visepolitimester i Sør-Vest politidistrikt.

Ifølge Dagbladet har Politidirektoratet bedt alle landets politidistrikter om å håndheve forbudet mot alkoholkonsum på offentlig sted – med andre ord forby medbrakt alkohol på russetreff.

– Vi må forholde oss til det, og kan ikke gjøre mer enn det Politidirektoratet har sagt vi kan, sier Bjarte Espeland Horpestad, russepresident ved Kongsgård videregående skole i Stavanger, og pressesjef for hovedstyret i Stavanger.

– Får mindre kontroll på festen

– I Kongeparken er det politi, sikkerhetsvakter og Røde Kors. Hvis en tar bort alkoholen fra de stedene, og putter dem inn i private hjem i forkant av arrangementet, får en mindre kontroll, påpeker han.

I Kongeparken på Ålgård utenfor Stavanger har det vært arrangert russetreff, eller festival, som det nå kalles, i 20 år. Russen har kunnet nyte medbrakt inne på festivalområdet, men utenfor området med skjenkebevilling. Dette blir det nå slutt på.

Russetreff i Kongeparken på Ålgård, 2015

Fram til i dag har det vært tillatt å nyte medbrakt alkohol for russen på Landstreffet i Stavanger. Bilene på bildet står inne på festivalområdet i Kongeparken, men utenfor området med skjenkebevilling. Bildet er tatt i 2015.

Foto: Øystein Otterdal / NRK
Leif Ole Topnes

Leif Ole Topnes.

Foto: Politi.no

– På offentlig sted er det forbudt å drikke alkohol. Om det er inngjerda eller ikke, betyr ingenting, sier Topnes, som opplyser at det er arrangøren som får ansvar for å håndheve forbudet.

– Politiet skal selvfølgelig være til stede, men i samme omfang som tidligere år, sier han.

Ikke endelig avklart for Kongeparken

Presseansvarlig for Landstreffet i Stavanger, Aasmund Lund, sier at de har vært i dialog med politiet om dette i ei tid, og at de venter endelig tilbakemelding etter påske.

– Vi veit at det er alkoholforbud på alle offentlige steder. Tidligere har dette ikke blitt håndhevet inne på festivalområder eller campingplasser, sier Lund.

– Hvordan politiet ønsker å håndheve dette i år, har ikke Landstreff Stavanger fått endelig avklart, legger han til.

Aasmund Lund

Aasmund Lund.

Foto: Erik Waage

Vil heller ha russ en 40-åringer

Lund synes det er underlig at tolkninga av lovverket kun settes i sammenheng med russetreff. Hva med alle andre festivaler, spør han, men understreker:

– Vi er villige til å ta dette ansvaret hvis det skal være likt for alle aldersgrupper og festivaler. Vi ønsker ingenting annet enn å løse dette på en trygg og god måte, sier han, og påpeker at både politiet og andre aktører i nærmiljøet har vært fornøyde med hvordan dette har blitt håndtert de siste 20 åra.

Lund mener russetreffet de siste åra har hatt svært få hendelser til å ha 13.500 unge samla på ett sted.

– Jeg tar heller én måned med de ungdommene som er her, enn ei helg med 40-åringer ute i samme ærend, sier han.