Røyk- og vannskader i leilighet

Leiligheten på Kvalamarka i Haugesund er både røykskadd og full av vann etter at sprinkleranlegget ble utløst. Patruljen på stedet tar avhør og oppretter sak.