Hopp til innhold

Krever plaststopp i Rogfast etter flere søppelfunn

Rosa plastklips fra 54 kilometer undersjøisk tunnel forsøpler havet og strandsonen i Rogaland. Naturvernforbundet krever full stopp i bruken til Rogfast-sprenging.

Kart og bilder av rosa plastklips-funn mellom Stavanger og Haugesund

Plastklips fra Rogfast er funnet flere steder i Rogaland. Plastklipsene brukes i forbindelse med sprenging i tunnel og blir funnet i strandsoner rundt omkring.

Foto: Torbjørn Nilsen / Arve Jaatun

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

Torbjørn Nilsen bruker alltid noen søndager hver måned til å rydde i strandsonen. Denne søndagen var synet som møtte han på Langøy i Stavanger urovekkende.

– Det var noe vi ikke har sett før. Over 25–30 rosa plastklips fra Rogfast. Vegvesenet gikk ut før helgen og ba om tips dersom folk oppdaget slike, forteller Nilsen.

Det benyttes elektroniske tennere når det skal sprenges i veiprosjektet. Når ledningene kobles sammen på tunnelveggen, blir disse koblet ved hjelp av koblingsklips laget av plast.

Rosa plastklips fra Rogfast på Langøy i Stavanger.

De rosa plastklipsene er lett synlige når de blir skylt på land.

Foto: Torbjørn Nilsen

Funnet flere steder

Det er ikke bare på Langøy det er blitt funnet rosa plastklips som trolig stammer fra sprengningsarbeidet til Rogfast.

Ifølge Jæren Friluftsråd og Naturvernforbundet er det funnet rosa plastklips på Hundvåg, Grødem og i Mekjarvik.

I tillegg ble det funnet rosa plastklips også i Haugesund-området i forrige uke.

Ved den store røde sirkelen har Statens vegvesen fått lov til å deponere stein fra Rogfast. De andre røde sirklene er funnsteder for plastklips på sørsiden av Boknafjorden.

Dette skal jo ikke skje, og så skjer det likevel. Da har noe sviktet fundamentalt. Det synes vi er skuffende og veldig overraskende, sier Erik Thoring, daglig leder i Naturvernforbundet Rogaland.

Erik Thoring, dagleg leiar Naturvernforbundet i Rogaland

Erik Thoring er daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Må få konsekvenser

Under byggingen av tunnelprosjektene Ryfast og T-forbindelsen i Rogaland har fjordene vært fulle av plastrester.

Statens vegvesen har lovet bot og bedring da Rogfast skulle bygges, og derfor er dette ekstra skuffende, mener Thoring.

Plastklips fra Rogfast funnet på Langøy i Stavanger.

Plastklips fra Rogfast funnet på Langøy i Stavanger.

Foto: Torbjørn Nilsen

– Det er nesten litt absurd at dette kunne oppstå kort tid etter fadesen med Ryfast.

Thoring mener funnene av plastklips må få konsekvenser.

Her bør Statsforvalteren pålegge Rogfast om å kutte bruken av disse plastklipsene umiddelbart. Det er en alvorlig situasjon, rett og slett.

Funn av plastklips ved Mekjarvik. Det er også funnet plastsprengledninger, men det er usikkert om disse er nye eller gamle.

Også i Mekjarvik er det funnet rosa plastklips. I tillegg er det funnet mange sprengledninger i plast, men det er usikkert om disse er nye.

Foto: Arve Jaatun, Jæren Friluftsråd

– Uheldig

Oddvar Kaarmo er prosjektleder for E39 Rogfast. Han sier Statens vegvesen jobber med saken og tar den på alvor.

Det er alltid uheldig med plast i sjøen. Nå ønsker vi å kartlegge hvor stort problemet er, sier Kaarmo.

Oddvar Kaarmo, prosjektleder for E39 Rogfast.

Prosjektleder for E39 Rogfast, Oddvar Kaarmo. Når Rogfast står klart vil det være verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Altså mye sprenging i havet de neste årene.

Foto: Anders Haualand / NRK

Han tror det er stor sannsynlighet for at disse plastklipsene kommer fra Rogfast-utbyggingen.

– Koblingsboksene som er knyttet opp mot de elektriske tennerne skal bli med sprengsteinsfyllinga ned. Enkelte av disse blir ikke med, og derfor blir det funnet plastklips rundt omkring, sier han.

Plastklips Rogfast

Et bilde Vegvesenet har sendt ut for å vise det de vil ha meldinger om.

Foto: Statens vegvesen

Nå ønsker Statens vegvesen at alle som finner slike plastklips, skal melde fra til dem.

– Vi ønsker å få tilbakemeldinger slik at vi kan lage en plan for hvordan vi skal håndtere problemet, sier prosjektlederen.

Liker ikke plast i havet

Det er Miljødirektoratet som har gitt utslippstillatelsen for sprengningsarbeidet i Rogfast.

Det vil derfor ta noe tid før fylkesmiljøvernsjef Marit Sundsvik Bendixsen hos Statsforvalteren i Rogaland eventuelt kan stanse sprengningsarbeidet.

Les også Plastring boret seg i fisk og deformerte musklene: – Veldig smertefullt

Pukkellaksen sammen med plastringen.

– Vi liker ikke at det er plast i havet, og vi er opptatte av å forhindre det. Jeg er akkurat blitt gjort kjent med problemstillingen. Vi må nå lese oss opp på hva som står i tillatelsen fra Miljødirektoratet, og høre hva vi kan gjøre, sier Bendixsen.

Naturvernforbundet oppfordrer til fortgang.

– Vegvesenet har ikke engang klart å rydde opp etter seg etter byggingen av Ryfast. Når utslippene fra Rogfast kommer på toppen, så er dette helt hinsides, sier Erik Thoring.

Foreslår dugnad

Nilsen, som fant plastklipsene i den lokale strandsonen, håper det blir innført en panteordning for dem.

– Dette kan jo bli til en positiv sak. Hvis folk kunne plukket søppel i strandsonen, kan det gjøre en forskjell.

Han har allerede nevnt ideen for Statens vegvesen.

– Jeg foreslo å innføre en dugnadsordning der inntektene går til Barnekreftforeningen eller Team Rynkeby. Jeg trenger ikke pengene. Forsøplingen er der jo allerede, og dette kunne skapt et godt engasjement, sier Nilsen.

Hedda Nilsen

Hedda Nilsen er ofte med pappa Torbjørn Nilsen på søndagsturene der de rydder i strandsonen.

Foto: Torbjørn Nilsen

KV Bison har gjennomført strandryddeaksjon på Finnmarkskysten.

Kystvakten ser daglig strender fulle av avfall: – Et av vår tids største miljøproblem