Hopp til innhold

Har funnet plastklips på strand i Haugesund – kan ha kommet fra Rogfast

Statens vegvesen er blitt gjort oppmerksomme på at det er funnet plastklips på en strand i Haugesund-området.

Nå skal de undersøke om disse kommer fra utfyllingsområdene til Rogfast.

Under byggingen av Ryfast ble det dumpet plast i fjorden i forbindelse med utfylling av steinmasser i starten av byggeperioden.

Dette gjorde at Statens vegvesen ble anmeldt av Naturvernforbundet. Vegvesenet fikk 540.000 i bot, og pålegg om å rydde opp.

I 2021 hadde den ryddejobben kostet 11 millioner kroner.

Dette skulle ikke skje i Rogfast. Her blir det nemlig brukt elektriske tennere under sprengning av salver.

Men når disse ledningene kobles sammen på tunnelveggen blir disse koblet ved hjelp av koblingsklips laget av plast.

De har tidligere gjort tester for å få godkjent utfyllingstillatelse, og i den forbindselse så de om noe av plasten som ble brukt under sprengning fløt opp til overflaten.

Testen viste at det ikke ville føre til store mengder plastforurensing.

– Det at det nå har blitt funnet koblingsklips på land ser vi alvorlig på. Og vi har nå iverksatt en kartlegging og rydding rundt alle utfyllingsområdene, for å undersøke om testen var representativ for utfyllingene som nå er i gang i stort omfang. Vi vil under kartleggingen rydde det vi finner og etter det foreta de tiltak som er nødvendige for å samle opp plastrester og klipsene fortløpende, sier prosjektsjef Oddvar Kaarmo ifølge en pressemelding.

Han påpeker at Statsforvalter er varslet, og sier at om folk finner plastklips langs strender og viker i nærheten av utfyllingsområdene tar kontakt med Vegvesenet.

Plastklips Rogfast
Foto: Statens vegvesen