Hopp til innhold

Rogaland: Én av ti menn under 30 år er uten jobb

Tall fra NAV viser at nesten alle de unge mennene som står uten jobb mangler høyere utdanning.

Thomas Sunde og Stig Håland

24-åringene Stig Håland og Thomas Sunde er blant dem som nå bruker dagene på å søke jobb. Begge har fagbrev, men har nå deltatt på jobbsøkerkurs i Stavanger for å finne nytt arbeid etter å ha blitt oppsagt i oljeindustrien.

Foto: Kjersti Hetland / NRK

– Jeg har vært arbeidsledig siden juni i fjor. Det har vært en kjedelig periode, og jeg har jo veldig lyst på jobb. Det er ikke noe særlig å gå hjemme, sier Thomas Sunde.

Han og tidligere klassekamerat, Stig Håland, er i midten av tjueårene, og har begge mistet jobbene de hadde offshore. De er begge en del av en dyster statistikk.

I Rogaland står 8,9 prosent av menn mellom 20–24 år uten jobb.

Har halve vennegjengen på Nav

– En del venner av meg er arbeidsledig nå, så vi bruker tid sammen. Det er viktig å holde på det sosiale aspektet. Det går ikke å bare sitte hjemme og gro fast i møblementet, sier Stig Håland.

Kameratene merker at det er mange om beinet på jobbmarkedet.

– Før var det tabu å gå på Nav, men nå gå halvparten av de jeg kjenner der. Ingen kan mobbe meg for å gå på Nav, for enten er de der selv eller havner der snart, sier Thomas Sunde.

Nå går tankene til omskolering for å utvide horisonten.

– Jeg tenker på å ta kurs for å bli personlig trener. Her er det et kommende marked på grunn av mange overvektige i Norge, sier Stig Håland.

Det er venta at oppturen etter oljekrisen først kommer i 2018, og fram til da skal 50.000 jobber bort, ifølge en ny rapport fra bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

Hoppa av skolen for god oljejobb

Også i aldersgruppa «25 -29 år» er arbeidsledigheten høy blant menn i Rogaland, hele 8,1 prosent.

Truls Nordahl

Truls Nordahl er Nav-direktør i Rogaland.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Veldig mange av dem har for lite utdannelse, og enkelte har kort arbeidspraksis. Denne kombinasjonen kan by på vanskeligheter, forteller direktør i Nav i Rogaland, Truls Nordahl.

43 prosent av de arbeidsledige mennene i denne aldersgruppa, har ett år eller mindre på videregående skole som høyeste fullførte utdanning. Nordahl tror de gode tidene i olja er en forklaring på det.

– Dette er nok baksiden av medaljen. Vi har hatt god tilgang på godt betalte jobber i mange år. Mange har latt være å fullføre utdannelsen sin, for de har fått godt betalte jobber uten, sier Nordahl.

Utdanningsnivå blant ledige menn 16-29 år i Rogaland

Utdanningsnivå

Prosentandel av de ledige

Grunnskole

6,0

Videregående skole maks vg1

37,3

Videregående avsluttet utdanning

40,3

Høyere utdanning

6,8

Lettere å finne jobb med gode papirer

Nav-direktøren ser et klart skille blant jobbsøkerne. Det er klart vanskeligere for personer uten endt utdanning.

– Vi tror det er gode jobbmuligheter for personer som har fullført videregående skole. De som bare har fullført grunnskolen og så vidt begynt på videregående, har dårlige jobbmuligheter nå, sier han.