Første rettssak: Kan forandre vindkraftutbyggingen i Norge

Utbygger har fått ja på å bygge mye høyere vindturbiner, uten at konsekvensene for folk og natur er vurdert. For første gang blir utbyggingen av et vindkraftverk prøvd i retten.

Vardafjell-aksjon

Motvind Norge har hatt flere aksjoner ved inngangsporten til Vardafjellet vindkraftverk for å stanse anleggsarbeidet. Når tar de kampen videre i rettssalen.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

– Utbygger har ikke vært villig til å stoppe byggingen inntil det foreligger en rettskraftig avgjørelse.

Det sier advokat Bjørn Kvernberg hos advokatfirmaet Elden, som representerer Motvind Norge.

Bjørn Kvernberg

Advokat Bjørn Kvernberg representerer Motvind Norge.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Nordisk vindkraft, som bygger et vindkraftverk i Sandnes, vil ikke stanse byggeaktiviteten i påvente av en rettsavgjørelse.

Derfor har aksjonistgruppa Motvind Norge bedt Jæren tingrett om en såkalt midlertidig forføyning, for å få stanset byggingen av kraftverket. Det skal retten vurdere om det er grunnlag for mandag 11. mai.

Hovedsaken som kan skape presedens for andre vindkraftverk i Norge, skal trolig opp til høsten.

Høyere vindturbiner

Vardafjellet vindkraftverk var først tenkt utbygd med ni vindturbiner på 126,5 meter. Dette er blitt endret til sju turbiner på 150 meter, som er godkjent av Olje- og energidepartementet.

Demonstrasjon utenfor NVE mot vindkraftverk på Vardafjell i Sandnes

Generalsekretær Rune Haaland i Motvind Norge demonstrerte utenfor Norges vassdrags- og energidirektorat i november i fjor mot byggingen av Vardafjellet vindkraftverk.

Foto: Håvard Hagen / NRK

Men det ble ikke satt krav om at det måtte gjøres en ny konsekvensutredning, for å avdekke om dette førte til mer ulemper for natur og folk som bor i nærheten.

Så langt er det er bygget 40 vindkraftprosjekter i Norge. Ytterligere 21 prosjekter er under bygging, ifølge Norsk Vindkraftforening, Norwea.

Og over hele landet har protestaksjonene vært mange.

Staten følger rettssaken

Staten ved regjeringsadvokaten vil følge med på hva som kommer fram i rettssalen, selv om de ikke er part i saken.

Advokat Karen Mellingen hos regjeringsadvokaten skriver i en e-post til NRK at beslutningen til Jæren tingrett kan få betydning for hovedsaken om gyldigheten av Vardafjellet vindkraft.

Advokat Karen Mellingen hos Regjeringsadvokaten

Advokat Karen Mellingen vil følge rettssaken mellom Motvind Norge og Vardafjellet vindkraft.

Foto: Regjeringsadvokaten

«Staten er stevnet med påstand om at konsesjonsvedtak er ugyldige, og denne saken vil trolig komme opp til høsten. Staten er ikke direkte part i forføyningssaken, men når retten skal ta stilling til kravet om midlertidig forføyning må den gjøre en foreløpig vurdering av de vedtakene energimyndighetene har fattet, og derfor har staten ønsket å følge disse forhandlingene og bidra til å opplyse saken».

Avviser utsettelse

Nordisk vindkraft, som står bak utbyggingen av Vardafjellet vindkraftverk i Sandnes, mener det ikke er grunnlag for å stanse anleggsarbeidet.

Advokat Jens Naas.Bibow, advokatfirmaet Thommessen

Advokat Jens Naas-Bibow avviser alle påstander fra Motvind Norge.

Foto: Advokatfirmaet Thommessen

– Vindparken er nå ferdig utbygget, med unntak av monteringen av turbinene. Derfor er det ikke grunnlag for midlertidig forføyning i denne saken. Både konsesjonen og de senere vedtakene i saken er gyldige, Så selv ikke her kan Motvind vinne fram med hovedkravet i saken, sier advokat Jens Naas-Bibow, som representerer Vardafjellet vindkraft.

Hvem skal betale

Norsk vindkraftforening, Norwea, vil også følge med stor interesse rettssaken mellom Motvind Norge og Vardafjellet vindkraft.

– Det koster millionbeløp hver dag å stanse utbygging av et vindkraftverk i Norge, sier administrerende direktør Øyvind Isachsen i Norwea.

Ifølge Norwea er det første gang en slik sak løftes inn i retten, og at den dermed vil danne presedens i andre saker.

– Denne saken blir en sterk prøvesak, mener Isachsen.