Hopp til innhold

Rekordmange lærere søker om AFP: – Pandemien har gjort dem slitne og redde

Aldri før har Utdanningsforbundet hatt flere påmeldte til pensjons­forberedende kurs. Kunnskaps­ministeren er urolig over utviklingen.

Hanne Katrine Kojedahl.

KORONA BLE AVGJØRENDE: Nå kan Hanne Katrine Kojedahl gå tur rundt Frøylandsvatnet på Jæren midt i skoletida. Hun mener pandemien bidro til at hun søkte om AFP og sluttet som norsklærer på Øksnevad videregående skole.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

– Det jeg hadde kunnet og gjort i 36 år var ikke godt nok lenger. Plutselig gikk det opp for meg: Jeg kan jo bare si opp, sier Hanne Katrine Kojedahl (62).

Norsklæreren fra Klepp på Jæren hadde ikke helt bestemt seg for når hun ville førtidspensjonere seg. Så kom 12. mars 2020.

Kojedahl mener pandemien gjorde skoledagen mer krevende. Etter hvert virket pensjonisttilværelsen mer og mer fristende.

– Det er flere ting, men det er klart at korona har bidratt. Det er det ikke tvil om, sier hun.

Og hun er langt fra den eneste erfarne læreren som tenker det samme. Aldri før har interessen vært større for å melde seg på pensjonsforberedende kurs i regi av Utdanningsforbundet.

Fulle pensjonistkurs over hele landet

Hos Utdanningsforbundet i Rogaland ser fylkesleder Gunn Reidun Tednes-Aaserød mer enn en dobling i antall kursdeltakere.

– I forrige runde hadde vi godt over 300 stykker, og da var det flere som ikke fikk møtt opp av ulike årsaker, sier hun.

Gunn Reidun Tednes-Aaserød

Leder Gunn Reidun Tednes-Aaserød i Utdanningsforbundet Rogaland.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Over hele landet melder fylkeslag om fulle pensjonistkurs. Utdanningsforbundet forklarer det med en mer krevende skolehverdag på grunn av korona.

– Pandemien har gjort noe med lærerne. De er fryktelig slitne, forståelig nok. De er godt voksne og mange er redde for smitte, egen helse og familiens helse, sier Tednes-Aaserød.

Også Kojedahl beskriver tiden etter nedstengningen av Norge som vanskelig. Hun skulle undervise digitalt og følge opp elevene fra hjemmekontor.

Etter hvert ble det undervisning på gult og rødt nivå. Mens hun stadig kjente på frykt for å bli smittet av korona. Alt dette gjorde det enklere å søke om førtidspensjon.

Dette gjelder for mange, sier fylkeslederen i Utdanningsforbundet.

– De hadde tenkt å stå i noen år til, men nå vurderer de om det er nok, sier Tednes-Aaserød.

Nedgang snudde til økning

Siden 2015 har det hvert år vært en nedgang i antall lærere som har søkt AFP, viser tall fra Statens pensjonskasse. Dette snudde til en økning på nesten 10 prosent i fjor.

Et tall som kan bli enda høyere i 2021. 1. mai går fristen ut for lærere som vil gi seg til sommeren.

– Vi kjenner på litt uro. Dette er godt voksne lærere som har en god faglig og pedagogisk ballast som vi absolutt trenger å ha med oss videre, sier Tednes-Aaserød.

Også kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) blir urolig av situasjonen.

– Lærere og skoleansatte gjør en enorm innsats. Det er bekymringsfullt hvis mange lærere velger gå av med pensjon tidlig på grunn av koronaepidemien, sier hun.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V)

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Foto: Berit Roald / NTB

Bevilger mer hvis det trengs

Melby mener regjeringen har vært tydelig på at kommunene skal kompenseres for merutgiftene knyttet til korona.

Hun vil bevilge mer penger hvis det kan gjøre arbeidsdagen enklere for lærerne.

– Det er bevilget milliarder av kroner og vi kommer til å gi mer dersom det blir behov for det. Ekstra ressurser kan for eksempel gå til ekstrabemanning for å avlaste det pedagogiske personalet, sier Melby.