Hopp til innhold

Regjeringen lyttet til fortvilte Ap-ordførere – likevel uteble strømløftene

En rekke Ap-ordførere har etterlyst handling fra regjeringen i møte med de høye strømprisene. Regjeringen gav ingen nye løfter tirsdag kveld.

Odd Stangeland

ORDFØRER: Egersund-ordfører Odd Stangeland forteller at de høye strømprisene skaper usikkerhet i byen hans.

Foto: Håkon Mannsåker / NRK

Tirsdag kveld møtte blant andre statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Lien Aasland Ap-ordførere fra rundt omkring i landet til et møte om de rekordhøye strømprisene,

Regjeringen kom dog ikke med noen konkrete løfter til når eventuelle tiltak for næringslivet kan være på plass.

Fornøyd

Eigersund-ordfører Odd Stangeland var godt fornøyd etter tirsdagens møte, og forteller at dialogen mellom ordførerne og regjeringen var og er god.

Samtidig er Stangeland klar på at ordførerne ikke kommer til å bli mer tålmodige i tiden fremover.

– Det jobbes hardt og utålmodigheten på lokalt nivå kommer til å være der hele tiden. Regjeringen er godt kjent med ansvaret sitt og jobber for å få dette på plass, sier han til NRK.

Stangeland understreker samtidig at dagens møte ikke hadde mandat til å beslutte veien videre. Han er trygg på at diskusjonene om de høye strømprisene bare vil tilta i styrke i tiden fremover.

– Jeg er helt trygg på at vi i løpet av høsten kommer til å ta en diskusjon om hele systemet og hvordan det er bygget opp, og hvordan vi på kort og lang sikt kan sikre at magasinene blir så fulle at vi ikke opplever en ekstremsituasjon lik den vi gjør nå. Lave og forutsigbare strømpriser skal fortsatt være normalen i Norge. I mellomtiden må folk og arbeidsplasser trygges.

Krevende

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland sier etter møtet, via sin pressetalskvinne, at de høye strømprisene er krevende for mange.

Situasjonen nå er svært krevende for mange, både folk og bedrifter. Det tar regjeringen på alvor. Vi har gjennomført en rekke tiltak, blant annet innført en ordning som reduserer husholdningenes strømutgifter, varslet endringer som gjør det mer gunstig å tilby gode fastprisavtaler, andre forenklinger i strømmarkedet og nye krav til kraftprodusentene. Vi har også varslet at det kommer flere tiltak. Samtidig evaluerer vi situasjonen nøye fordi feil tiltak kan forverre problemet, og det er viktig at vi unngår.

Aasland sier videre at statsministeren og Aps statsråder har jevn og tett kontakt med partiets ordførere for å diskutere aktuelle saker. Møtet tirsdag kveld var en del av den løpende kontakten.

Han vil ikke gjengi hva som ble sagt internt i møtet, men understreker at regjeringen skal «fortsette å stille opp for folk».

– Usikkerheten vokser time for time

Tidligere på tirsdagen fortalte Eigersund-ordfører Odd Stangeland om hvordan de høye strømprisene påvirker dem som bor i byen hans.

– Det sprer seg en utrygghet blant folk. Folk blir usikre på hva det har å si for økonomien deres, og bedriftene og næringslivet er usikre på fremtiden, om de må leve med disse strømprisene over tid, sier Stangeland til NRK.

Og fortsetter:

– Det er en bekymring og en usikkerhet som vokser dag for dag og time for time, fordi man er usikker på hvor det skal ende.

Forlanger løsninger snarest

Hilde Enstad er ordfører i Kvinnherad kommune. Hun er krystallklar på at tiltak i forbindelse med strømprisene er nødt til å komme nå.

På spørsmål om hvorvidt hun har forventninger om at det kan komme løsninger i nærmeste framtid, svarer Enstad:

– Det er nødt til å komme løsninger i nær framtid. Jeg forventer det ikke. Jeg forlanger det.

Tidvis har utslagene i strømprisen i Kvinnherad vært «ganske ekstreme» ifølge Enstad. Nå er hun lei av å vente på tiltak fra regjeringen.

– Vi har prøvd å være tålmodige og ventet på at det skulle bli presentert løsninger fra regjeringshold, men nå begynner det å tære på tålmodigheten.

– Det haster

Mandag gikk ordførerne i Kristiansand og Stavanger ut mot egen regjering, og ba om nye strømtiltak for næringslivet.

De etterlyste snarlig handling.

– Vi hører hvordan næringslivet lenge har slitt med denne uforutsigbarheten og de høye strømregningene, at innbyggerne gjør det samme. Da er det viktig at det kommer tiltak på plass, og det haster, sa Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun til NRK.

Også Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland var klar i sin kritikk, noe også Nationen har skrevet om.

– Det må tiltak til. Vi ser nesten ikke andre muligheter enn at det må til en strømstøtteordning for bedrifter i denne perioden.

Statssekretær Amund Vik (Ap) besvarte ordførernes kritikk mandag. Da avviste han at de rekordhøye prisene kan elimineres ved enkle løsninger, som eksportrestriksjoner og makspris på strøm.

– Dette er en krise som rammer hele Europa, som det finnes få kjappe, enkle løsninger for. Vi ønsker å finne en situasjon der vi klarer å holde prisen på et tålelig nivå, sa Vik.

Arbeiderpartiets ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun.

VIL HA TILTAK: Arbeiderpartiets ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun ønsker nye løsninger som skal hjelpe næringslivet med å håndtere de høye strømprisene på Sør-Vestlandet.

Foto: Odd Rune Kyllingstad

Avviser krisemøte

Partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) vil ikke svare på om det kan komme nye grep fra regjeringen før statsbudsjettet legges fram i oktober.

Stenseng avviser at det dreier seg om et krisemøte.

– Nei, dette er ikke noe krisemøte. Vi har jevnlig teamsmøter med ordførerne våre om den aktuelle politiske situasjonen. Og nå er det jo helt naturlig å ta opp de høye strømprisene.

– Alle er jo opptatt av dette nå. Regjeringen jobber kontinuerlig med å få på plass gode tiltak, sier Stenseng til NRK.

Hun bekrefter at partiledelsen er forberedt på mange spørsmål fra frustrerte ordførere og sier hun har forståelse for at mange venter utålmodig på nye tiltak fra regjeringen.

– Det forstår jeg godt. Vi følger situasjonen tett og har sagt at vi vil komme med nye tiltak og bistå dem som treffes hardest, sier Stenseng.

Kjersti Stenseng og Jonas Gahr Støre

PARTISEKRETÆR: Partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) avviser at tirsdagens møte mellom Jonas Gahr Støre og en rekke Ap-ordførere er et krisemøte.

Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Møttes digitalt

Før kveldens møte fortalte politisk rådgiver Emma Svarva Giskås ved Statsministerens kontor til NRK at kveldens møtet skulle skje digitalt.

Statsministeren og resten av Arbeiderpartiets ledelse har jevnlige møter med partiets ordførere, der de diskuterer ulike politiske saker, sier den politiske rådgiveren.

– Møtet i kveld er en del av denne løpende kontakten. Disse møtene har som formål å holde hverandre oppdatert på hva som skjer lokalt og nasjonalt.

– Tema for kveldens møte er den politiske situasjonen og strøm er et tema som vil bli diskutert, sier Giskås.

Flere nyheter fra Rogaland