NRK Meny
Normal

Redd klimaet lokalt

Det blir mange politikarar å sjå på sykkel i tida fram til valget. NRK Rogaland har bede politikarane om svar på kva som skal gjerast for å redde miljøet. 

Regnvær Egersund

Flaum i Egersund

Foto: Øystein Ellingsen

Ein vil sykle til gruppemøtene, sjølv om det er milevis avstad.   Ein annan skal tilsette miljøkonsulenten som forsvann for to periodar sidan.  Og alle skal dei bruke meir buss, når berre tilbodet blir betre.

Samtlege listetoppar i kommunane i Rogaland er bedne om å svare på tre spørsmål:

1: Vil du/partiet ditt kutte i klimagassutsleppa lokalt dei neste fire åra?

2: Kva tiltak vil de setja i verk?

3: Kva vil du sjølv gjera – personleg – for å redusera utsleppa?

 

Hittil har ikkje alle svart. Det er ferietid også i politikken. Me kjem til å oppdatera lenkene til svara etterkvart som dei kjem inn.

Sp i Lund

Magnhild Eia, ordførerkandidat for Sp i Lund kommune

Magnhild Eia, ordførerkandidat for Sp i Lund kommune

Ap i Karmøy

Venstre i Tysvær

SV i Sola

Di meining

Og er du enig i tiltaka? Synes du det manglar svar, eller er du ueinig?

Skriv av hjartans lyst! Og er du i tvil om korleis du gjer det.

Her er måten du gjer det på:

Bruksanvisning for å skrive di meining