Hopp til innhold

Reagerer på at lastebilforbund erklærer «full tillit» til Vegvesenet

Tillitserklæringen fra Norges Lastebileier-Forbund til Vegvesenet og dagens bremsekontroller faller flere i lastebilmiljøet tungt for brystet.

Lastebil på glattkjøringsbanen i Kristiansand.

Måten bremsekraft kontrolleres på, er kjernen i en flere tiår lang konflikt i tungbilmiljøet i Norge.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Gjennom Brennpunkt-dokumentaren «Kollisjon» setter NRK søkelyset på kontrollen av bremser på vogntog.

Her tar Helge Andersen et oppgjør med sin tidligere arbeidsgiver Statens vegvesen. Han mener kontrollmetoden som brukes i Norge, i gitte tilfeller kan sende kjøretøy med livsfarlige bremser ut på veiene.

Samme dag som dokumentaren ble sendt på NRK, tok Norges Lastebileier-Forbund (NLF), som består av 4.000 medlemmer med cirka 15.000 lastebiler totalt, et standpunkt i saken:

«Vi har full tillit til at Statens vegvesen til enhver tid bruker de beste kontrollmetodene», siteres administrerende direktør Geir A. Mo på i Lastebil.no, som er NLFs egne sider.

Samtidig stiller brukere i forbundets kommentarfelt på Facebook spørsmål ved NLFs tilnærming til saken:

Skjermdump fra NLFs Facebook-side.
Foto: Skjermdump / Facebook
Skjermdump fra NLFs Facebookside.
Foto: Skjermdump / Facebook

Tidligere NLF-leder stusser

– Jeg synes at Norges Lastebileier-Forbund er vel raske når de stiller seg bak Statens vegvesen i denne saken. De burde kanskje ikke være så bombastiske. Jeg mener Andersen har veldig mange gode poenger. Det bør forskes mer på dette, og jeg mener det ikke er lurt å kategorisk avfeie Andersen, sier Harry Nilsen.

Han er daglig leder og eier av Sørum Transport, en bedrift med 155 ansatte på Kløfta i Viken Fylke. Nilsen var i flere år fylkesleder i NLF Oslo/Akershus og satt i forbundsstyret i NLF frem til 2019.

Les svar fra NLF-direktør Geir A. Mo lenger nede i saken.

Harry Nilsen, lastebilsjåfør

Harry Nilsen tar til orde for at flere måleinstrumenter bør kunne tas i bruk for å kontrollere lastebilers bremsekraft.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Helge Andersen jobbet tidligere som utekontrollør i Statens vegvesen. Han mener testsystemet med såkalte rulleprøvere, som i praksis er eneste kontrollmetode av bremser, er unøyaktig. Han mener også at enkelte alvorlige feil ikke er mulig å oppdage slik rulleprøverne brukes i dag.

Andersen tar blant annet til orde for utvidet bruk av en annen metode – en såkalt retardasjonsmåling. Metoden går ut på å måle hvor fort et kjøretøy bremser på vei.

I dokumentaren kommer det frem at Statens havarikommisjon flere ganger har bedt Statens vegvesen ta grep for bedre kontroll av bremsefordeling mellom trekkvogn og tilhenger.

Tilrådningene fra Havarikommisjonen har imidlertid ikke ført til større endringer i Vegvesenets arbeid med bremsekontroll.

– Flere bør være bekymret over uttalelsene fra Statens havarikommisjon i denne dokumentaren. De mener Statens vegvesen bør ta problemstillingen mer på alvor. Verktøyet vi bruker i dag er delvis tilfredsstillende, men vi må ikke avvise andre systemer, sier bedriftsleder Nilsen.

I forbindelse med dokumentaren «Kollisjon» har Statens vegvesen understreket at de mener alvorlige bremsefeil blir avdekket gjennom dagens kontrollmetoder.

Vegvesenet uttrykker at de ønsker å fortsette å forbedre dagens kontrollregime innenfor det internasjonale regelverket som de til enhver tid må forholde seg til.

NLF-medlem: – Veldig skuffet

Under tittelen «– NLF stoler på SVVs rulleprøver», skriver Norges Lastebileier-Forbund og direktør Geir A. Mo at det ikke er noen grunn til å betvile kontrollmetodene til Statens vegvesen i denne saken.

Nils Cato Rekanes er bedriftsleder og eier av Cato Rekanes Transport, en bedrift med 40 ansatte. Han er medlem i NLF, og reagerte da han leste om forbundets standpunkt.

– Dokumentaren var grei nok, men det som ikke var greit var kommentaren fra Geir A. Mo på Lastebil.no. Jeg drar hans kunnskap om bremser i tvil. At han én dag kan se dokumentaren og samme dag kommentere et så komplisert spørsmål slik han gjør... Det fremstår useriøst, sier Rekanes og fortsetter:

– Jeg er veldig, veldig skuffet over den kommentaren. Han samler ikke medlemmer på den måten.

brennpunkt kollisjon kurator

På jobb i Statens vegvesen oppdaget Helge Andersen feil med bremsekontroller på vogntog. Nå er hans kamp for endring blitt til NRK Brennpunkt-dokumentar.

Han mener det er av NLF-medlemmenes interesse at forbundet ser nærmere på saken.

– Jeg håper selvsagt at det blir mer kontroll av hvordan bremser testes på. Bremsetilpasningen mellom tilhenger og bil er det viktigste her. Med de nye lastebilene skal det i teorien ikke være et problem med overbremsing, men vi har sett mange eksempler på at det likevel kan være et problem.

NLF: – Vi har ikke tatt stilling

I en uttalelse til NRK, redegjør NLF-sjef Geir A. Mo for hva han mente med innlegget publisert samme dag som dokumentaren «Kollisjon» ble lansert.

– Det er viktig for NRK å være klar over at NLF ikke har «stilt seg bak» Statens vegvesen i denne saken. Vi har ikke tatt stilling til Andersens påstander om den tiden han var ansatt i Vegvesenet. Vi har heller ikke tatt stilling til hans oppfinnelse og om den i stedet burde vært benyttet, sier Mo.

NLF skriver at de i løpet av de siste fem årene ikke har mottatt noen henvendelser fra deres medlemsbedrifter om saken.

– Vi har også slått fast at trafikksikkerhet selvfølgelig er punkt nummer én for våre medlemsbedrifter. Dersom de hadde hatt situasjoner der de fikk pålegg om utbedring av bremser som var i orden, er vi overbevist om at vi hadde hørt om det, sier Mo og fortsetter:

– Dersom det var omvendt, legger vi til grunn at det ville vært kjent. Vi, vår tekniske avdeling og vårt tekniske utvalg, har ingen slike indikasjoner.

Administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund.

Foto: Lokman Ghorbani

Administrerende direktør Mo forventer at Vegvesenet tar saken på alvor og til enhver tid er kritisk til egen virksomhet på området.

– At de gjennomgår de resultatene som NRKs tester viser, er også en selvfølge. Sånn sett er jeg enig med Harry Nilsen, sier Mo.

Sjåfør frykter bremsefeil

Blant dem som har sett NRK Brennpunkt-dokumentaren, er lastebilsjåfør Christer Blankenberg. Han er godt kjent med variasjoner etter bremsekontroll.

Dokumenter som NRK har fått tilgang til, viser at Blankenbergs semitrailer fikk ulike utslag på kontroll med få dagers mellomrom i august 2017.

For å få godkjent bremsene, måtte tilhengeren på Blankenbergs semitrailer ha en bremsekraft på 0,45 eller mer i såkalt Zt-verdi.

I en klage skriver Blankenberg at resultatene varierte fra 0,24 til 0,4449 i Zt-verdi. I et svar fra Vegvesenet kommer det også frem at bremsene ble målt til Zt-verdi 0,37 og 0,32 i løpet av testene.

– Da jeg forsøkte med flere retardasjonstester, fikk jeg samme resultat hver gang: godkjent med Zt-verdi på 0,47. Tilbake på verkstedet var det andre og svært varierende resultater, hevder Blankenberg til NRK.

I Vegvesenets svar fra 2017 heter det imidlertid at Blankenbergs dokumentasjon fra retardasjonsmålingen ikke var god nok. Til slutt valgte Blankenberg å selge hengeren.

Christer Blankenberg

– Kostnadene er én ting, men jeg er mer bekymret for sjåførenes rettssikkerhet og trafikksikkerheten generelt, sier Christer Blankenberg.

Foto: Privat

Blankenberg forteller at hans største skrekk er at bremsene på hengeren han bruker er for kraftige, og at hengeren slår ut i motsatt kjørefelt. Derfor mener han at sjåførenes rettssikkerhet står sentralt i spørsmålet om bremsekontroller.

Sjåføren reagerer også på Norges Lastebileier-Forbunds respons på NRK Brennpunkt-dokumentaren.

– Jeg synes det er helt krise at NLF raskt rykker ut for å støtte Vegvesenet i denne saken. Jeg forstår ikke hvorfor. Kanskje handler det om politisk korrekthet? Selv meldte jeg meg ut for mange år siden. Lokallagene kan være bra, men sentralt følte jeg ikke at sjåførene fikk noe ut av medlemskapet, sier Blankenberg.

NLF-direktør Geir A. Mo sier i en uttalelse at han tar Blankenbergs meninger til etterretning og viser til at NLF er en nærings- og arbeidsgiverorganisasjon – ikke en fagforening.