Hopp til innhold

Hentet offshoreutstyr i Rogaland – dro rett til St. Petersburg

I ny vurdering mener PST i Sør-Vest å kjenne til at det pågår fiendtlig og ulovlig etterretningsvirksomhet både i Stavanger og Haugesund.

Politiet på plass i Risavika.

Politiet i Risavika havn i en annen sammenheng. PST har ikke opplyst hvilken havn i Rogaland det er snakk om.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Det skal være flere forsøk på å få tak i det PST betegner som sensitiv teknologi.

PST mener Russland bruker vennligsinna stater og sjøveien for å skaffe seg nødvendig utstyr til sin egen produksjon av olje og gass.

– Det er økt trykk og etterspørsel etter varer som er sanksjonerte eller under eksportlovgivninger. Det bekymrer oss. Oljeindustrien er særlig utsatt, enten det er på sokkelen eller på land, sier Stig Ledaal, leder for PST Sør-Vest.

PST regner med at russisk etterretning kommer til å fortsette å ha et spesielt fokus på norsk sokkel og det operatørene har på land.

Stig Ledaal, leder av PST i Sør-Vest

PST i Sør-Vest fortalte fredag at Russland har gjort flere forsøk på å skaffe sanksjonert utstyr fra norske bedrifter. – Bedriftene er såpass årvåkne at vi har forhindra kjøp, sier Stig Ledaal, leder av PST i Sør-Vest.

Foto: Erik Waage / NRK

Blant annet har de funnet ut at et skip som har hentet lovlig kjøpt offshoreutstyr i Rogaland, ser ut til å være russisk.

«Helt nødvendig for Russland for å kunne drive sin krigføring i Ukraina», står det i ei vurdering fra PST.

Skipet skulle ha et stopp i Europa før endelig destinasjon i Kina. Skipet har russisk mannskap og har vært i flere russiske havner, men er registrert under et annet flagg.

PSTs undersøkelser viser at skipet ikke brukte reiseruten som var oppgitt, men i stedet gikk direkte til den russiske byen St. Petersburg.

Russisk e-tjeneste

I et annet tilfelle blei to selskap i Rogaland kontakta av en forretningsforbindelse i Europa. Vedkommende ville kjøpe utstyr.

Politihuset i Stavanger.

Et skip som har hentet lovlig kjøpt offshoreutstyr i Rogaland, ser ut til å være russisk. – Nødvendig for Russland for å kunne drive sin krigføring i Ukraina, mener PST.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

PST er kjent med at dette selskapet sannsynligvis var et stråselskap med tilknytning til Russland. Den angivelige kjøperen var identifisert med tilhørighet hos russisk e-tjeneste.

– Bedriftene er såpass årvåkne at vi i disse tilfellene har forhindra kjøp. Vi har tett dialog med bedriftene og undersøker for å se nye forsøk, sier Ledaal.

Da PST starta sine undersøkelser, avdekka de at målet trolig var utstyr som kan benyttes til militært bruk.

Kjøperen kunne heller ikke gi nok opplysninger til at selgeren kunne vite sikkert hvor utstyret ville havne hvis det blei solgt.

Les også Norge inngikk ny samarbeidsavtale med Russland om sikkerhet i olje- og gassbransjen i 2020

Petroleumstilsynet front

Så blei det stille. Det gjør PST sikrere på at kjøperen kan være et mellomledd for Russland.

– De prøver bevisst å skjule at mottakerlandet er Russland, sier Ledaal.

Flere forsøk i Europa

I et tredje tilfelle blei PST kontakta av en lokal bedrift etter at en person med forbindelser til russisk virksomhet hadde forsøkt å handle det PST betegner som lisenspliktige varer.

– Vi forventer og antar at dette er økt i Norge. De oppretter kontakt, pleier kontakter, utnytter, lurer eller presser folk, sier Ledaal.

Betalingsforslag kan ikke kobles direkte til selskapet, og varene skal sendes til et «unaturlig» sted i Europa.

Les også Norsk forskningsskip «forfulgt» av russisk spionskip i 18 timer

Det russiske skipet YANTAR observeres fra KRONPRINS HAAKON. KV Barentshav i bakgrunnen.

Denne saken følger PST videre, og de veit at samme selskap gjør tilsvarende forsøk i andre vestlige land.

PST er mest bekymra for at russerne skal få etablert sin etterretning i norske forskningsmiljøer eller miljøer som utvikler høyteknologi. Ifølge Ledaal har de en rådgivende og forebyggende rolle.

En journalist møter et russisk skip til havs, med en væpnet mann på dekk. Kartlegger skipet vindmølleparker? Hvem er de russiske spionene i Norden?

En journalist møter et russisk skip til havs, med en væpnet mann på dekk. Kartlegger skipet vindmølleparker? Hvem er de russiske spionene i Norden?

– Per nå ser en ikke en fare for sabotasje mot Norge, men et økt trusselbilde for innhenting av informasjon, sier han.

– Ressurskrevende sikring

Tore Gautesen, direktør i Karmsund havn, sier han på generelt grunnlag er klar over situasjonen, men vil ikke kommentere den i detalj.

– Må dere bruke ekstra penger på dette?

– Dette er ressurskrevende for Karmsund havn som for andre havner.

Tore Gautesen

Tore Gautesen, havnedirektør for Karmsund havn.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

–Er dere ekstra utsatt, siden dere er blant de største havnene i Norge?

–Det er vanskelig for meg å vurdere, men størrelsen gjør at virksomheten gjerne blir mer kompleks.

–Kan du si hvilken type angrep dere er forberedt på å møte?

–Nei, jeg kan ikke kommentere i detalj på det.

–Er du bekymret?

Vi har godt sikkerhetsfokus og god dialog med de instansene vi samarbeider med, men det gjelder å være mer årvåken i den situasjonen vi står overfor i verden i dag med pågående konflikt i Ukraina og Midtøsten, sier Gautesen.