Hopp til innhold

Norge inngikk ny samarbeidsavtale med Russland om sikkerhet i olje- og gassbransjen i 2020

Så sent som i desember 2020 inngikk Petroleumstilsynet en ny avtale med den russiske stat om samarbeid og utveksling av erfaringer knyttet til sikkerhet i olje- og gassindustrien.

Petroleumstilsynet front

Petroleumstilsynet har samarbeidet med det russiske Rostekhnadzor siden 1994.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Avtalen mellom statlige Rostekhnadzor og Petroleumstilsynet (Ptil) ble inngått 2. desember 2020.

Den russiske tilsynsmyndighetens oppgave er blant annet å følge opp sikkerheten innenfor industri, miljø, teknologi og atomteknologi.

Rostekhnadzor fører derfor også tilsyn med gassrørledninger, og fikk så sent som i sommer skylden for at Russland reduserte flyten av gass gjennom Nord Stream 1, ifølge nettstedet Intellinews.

Avtalepartnernes overordnede mål har vært å forbedre arbeidet med sikkerheten i olje- og gassindustrien, ifølge avtalen som NRK har fått tilgang til.

I avtalen heter det at partene skal samarbeide og utveksle erfaringer innen industriell sikkerhet i olje- og gassindustrien – og på «andre områder som partene ser behov for».

Ifølge avtalen skal dette samarbeidet skje i følgende former:

  • Utveksling av erfaringer, informasjon og dokumenter.
  • Felles workshops, møter og «konsultasjoner».
  • «Vitenskapelige besøk», opplæringskurs og øvingskurs.

Og eventuelt andre former etter avtale.

Ptil-avtale

Avtalen mellom det russiske statlige direktoratet Rostekhnadzor og Petroleumstilsynet ble signert av Ptil-direktør Anne Myhrvold.

Kommunikasjonsdirektør i Ptil, Inger Anda, sier til NRK at det ikke har vært noen møter mellom Ptil og Roztechnadzor siden den gang og at det ikke er noe pågående samarbeid nå.

Forsker reagerer

Forsker Åse Gilje Østensen reagerer likevel kraftig på at Ptil kunne inngå en sånn avtale i 2020.

– Det er bemerkelsesverdig at man har fornyet denne avtalen i 2020. Det var på det tidspunktet seks år siden Russland annekterte Krim og siden Vesten begynte å innføre større sanksjoner mot regimet, sier hun.

Østensen mener det framstår som absurd å inngå en slik avtale i det daværende trusselbildet, og at avtalen ville ha vært svært nyttig for russerne hvis den hadde blitt fulgt opp.

– Informasjon fra samarbeidet kunne ha blitt brukt til å legge til rette for eksempel sabotasjeaksjoner.

– Jeg lurer på om de overhodet har vurdert risikoen ved en slik avtale, sier hun.

Åse Gilje Østensen

Åse Gilje Østensen, forsker ved Sjøkrigsskolen.

Foto: Forsvaret

Årelang kontakt

Avtalen bygger på en årelang lang kontakt mellom Ptil og Rostekhnadzor, i alle fall tilbake til 1994. Dokumenter som NRK har fått tilgang på, viser at Utenriksdepartementet har støttet samarbeidet med penger. Russerne har også blitt invitert til Ptils hovedkontor i Stavanger.

Russerne var invitert til Ptil-seminaret Arctic Safety i mars 2020, men dette måtte avlyses på grunn av koronapandemien. Partene fikk imidlertid anledning til å inngå avtalen digitalt i desember samme år.

Nyheten om at avtalen lå inntil nylig åpent ute på Ptils nettsider, men ble så fjernet. Nå er imidlertid artikkelen ute igjen

Nettside Ptil

Møtevirksomhet

En viktig del av avtalen er besøk. Ifølge avtalen skal partene ikke møtes sjeldnere enn én gang i året, annenhver gang i Norge og Russland.

Videre står det at ingen av partene vil være ansvarlige for konsekvensene ved å benytte «resultater av samarbeid på den annen parts territorium under denne avtalen, med mindre annet er avtalt.»

I dokumentene som NRK har fått innsyn i, beskrives møter i Moskva, Stavanger og Ølen.

Blant dem som har blitt invitert på møter i Stavanger, er Svetlana Radionova og Svetlana Zhulina – som i en årrekke jobbet i ulike topplederstillinger i Rostekhnadzor. I dag ønsker pressgruppen «War and Sanctions» at både Radionova og Zhulina føres opp på en internasjonal sanksjonsliste for makten duoen har som lederpersoner i miljøtilsynet Rosprirodnadzor.

PST advarte

Én måned før avtalen ble inngått i 2020, sendte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ut en rapport der de advarte mot at russisk etterretning kartla gassrørledninger og andre olje- og gassanlegg på norsk sokkel.

«I et verstefallscenario kan informasjonen bli brukt til å tilrettelegge for sabotasjehandlinger», skrev PST i rapporten.

PST skriver også at personer som jobber i eller har tilknytning til olje- og gassektoren, eller folk som jobber med olje- og gasspolitikk, er spesielt utsatt for kontakt av russisk etterretning.

Ptil: Ikke vært møter siden 2020

Det har ikke lyktes NRK å få et intervju med Ptil, men kommunikasjonsdirektør Inger Anda skriver følgende i en epost:

«Norge har gjennom mange år utvekslet informasjon med Russland om arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten i Barentshavet, hvor begge land har petroleumsaktivitet. Målet med samarbeidet har gjensidig forbedring av helse, miljø og sikkerhet. Ptils samarbeidsavtale med Roztechnadzor ble fornyet og signert i 2020, men det har ikke vært noen møter mellom Ptil og Roztechnadzor siden den gang. Ptil har ikke noe pågående samarbeid med Roztechnadzor nå.»

Ta kontakt!

Hei! Har du tips eller innspill til denne saken? Ta gjerne kontakt på epost, telefon eller kryptert på signal. 

Rolv Christian Topdahl: 918 47 525

Magnus Ekeli Mullis: 472 59 210