NRK Meny
Normal

– Private sjukehus må betale for egne feil

I dag må offentlige sykehus ta regninga for behandling av pasienter som har fått komplikasjoner hos private. Det vil Arbeiderpartiet snu om på, og får støtte av sjukehusleder i Stavanger.

Sykepleier

I dag betaler det offentlige når de må ta over pasienter etter feil og komplikasjoner ved private sjukehus. Det kan det bli en endring på.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Det er ingen dum tanke at den som påfører en pasient en komplikasjon, også må betale for behandlingen etterpå, sier fagdirektør Sverre Uhlving ved Universitetssjukehuset i Stavanger.

Han opplever å få inn pasienter etter feil og komplikasjoner som har oppstått ved private sjukehus.

Vanligst etter operasjoner

Operasjon

De fleste feil og komplikasjoner skjer i forbindelse med operasjoner.

Foto: NRK

– Det vanligste er komplikasjoner etter operasjoner, for eksempel at det blir en infeksjon etter en operasjon i et kne eller en hofte. Eller at det blir en blødning etter en operasjon i for eksempel prostata, slik at urinproduksjonen stopper opp, sier Uhlving.

Hvor mange tilfeller det dreier seg om, vet han ikke. Sjukehuset har oversikt over komplikasjoner, men fører ikke noe register over hvor disse pasientene kommer fra. Det tror han heller ikke at andre helseforetak har oversikt over.

Kan bli flere

Sverre Uhlving

Sverre Uhlving er fagdirektør ved Universitetssjukehuset i Stavanger.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Uhlving understreker likevel at det i dag ikke dreier seg om mange tilfeller, men ser ikke bort fra at antallet kommer til å øke dersom det blir flere private sjukehus.

– Det er ikke slik at det er flere komplikasjoner i det private, men hvis volumet øker, vil det også bli flere slike tilfeller, sier han.

Og det er nettopp regjeringens ønske om at flere private skal slippe til i helsevesenet, som har fått Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, Torgeir Michaelsen, til å ta opp spørsmålet om hvem som skal ta regningen for denne behandlingen.

Både private og offentlige

Torgeir Michaelsen (Ap)

Torgeir Michaelsen er helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet.

Foto: Stortinget

I dag betaler det offentlige, men Michaelsen mener de private sjøl må ta regningen.

Det er altså Sverre Uhlving i Stavanger enig i. Han mener prinsippet om at den som påfører en komplikasjon, også må betale for behandlingen, må gjelde både offentlige og private sjukehus.

Og den endringen kan komme, mener han.

– Departementet har satt i gang et pilotprosjekt med kvalitetsbasert finansiering. Det omfatter i dag andre tema som gjelder behandlingen, for eksempel pasienttilfredshet. Men det kan godt tenkes at en i dette også kan innføre et system der en på en måte blir straffa for komplikasjoner, sier Uhlving.

– De private tar det enkleste

For også i framtida må vi regne med at offentlige sjukehus vil ta imot pasienter etter feil og komplikasjoner også fra de private. Det er også de offentlige sjukehusene som får de eldste og mest kompliserte pasientene. Det er de offentlige som har ansvar for vaktordninger hele døgnet, hele året, og utdanning og spesialisering av helsepersonell, sier Uhlving.

– Slik må det være, det er slik vårt helsevesen er, men innenfor enkelte områder betyr det at de private som ikke har ansvar for dette, får bedre økonomi, sier Uhlving.

Bekymra for rekruttering

Han er bekymra for en side ved en utvikling med stadig flere private sjukehus.

– Det er jo en politisk beslutning, men det som særlig kan bekymre, er rekruttering til en del spesialiststillinger i det offentlige.

– At dere utdanner spesialistene, men at de så forsvinner til de private?

– Ja, og det frykter jeg spesielt innenfor fag hvor det er problemer med å rekruttere. Dette er mest aktuelt innenfor en del kirurgiske fag, slik som plastikkirurg. En stor andel av disse er innenfor privat virksomhet og få innfor det offentlige.