Politiet vil ha kameraovervåkning i drosjene

Politiet i Stavanger er positive til overvåkingskamera i drosjene i byen. Nær daglig studerer politiet bilder tatt med overvåkningskamera i etterforskningen av ulike straffesaker.

Overvåkning i taxi

Datatilsynet vil nekte Sandnes og Stavanger taxi å ha overvåkning i drosjene sine. Politiet mener det bør være lov.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg hadde ikke hatt problem med å bli overvåket 24 timer i døgnet dersom jeg visste at dette hadde vært til fordel for meg. Å ikke ha overvåkning er til fordel for kjeltringen, sier Egil Vestvik, seksjonsleder i Rogaland politidistrikt.

I snart tre år har taxibiler i Sandnes kjørt rundt med overvåkingskamera i bilen, meldte Stavanger Aftenblad onsdag.

Datatilsynet og Samferdselsdepartementet godtar ikke overvåkingen. De vil kun godta at det tas et stillbilde av passasjeren ved begynnelsen og slutten av turen, samt at sjåføren får en alarmknapp. Men taxinæringen gir seg ikke. De mener kameraovervåking må tillates, først og fremst av hensyn til passasjerene.

– Sikkerhet for befolkningen

Politiet i Stavanger har liten forståelse for protestene fra Datatilsynet og departementet. De studerer ofte bilder tatt med overvåkningskamera i etterforskning av ulike straffesaker.

– Jeg synes det er en fordel jo mer overvåking det er. Dette er en sikkerhet for allmennbefolkningen. Skal det skje noe vil det kunne legges frem bevis, sier Vestvik.

Han synes lite om at Datatilsynet vil nekte drosjene i regionen å installere og bruke kameraovervåkning i sine biler. Flere drosjer bruker allerede slikt utstyr, men Datatilsynet mener det er ulovlig av hensyn til personvernet. Vestvik mener kameraovervåking er blitt svært viktig i politiets arbeid.

– Vi har mange oppklaringer ukentlig på bakgrunn av bilder som kommer inn fra overvåkningskameraer ved banker, butikker og bensinstasjoner.

Datatilsynet meiner at Stavanger og Sandnes Taxi bryt lova dersom dei filmer kundane under taxituren. Nå vil  tilsynet forby videofilmingen, men drosjenæringa er ueinig og meiner at filminga gjer turane tryggare.

VIDEO: Karl Inge Johansen i Sandnes taxi er godt fornøyd med å ha overvåkning i taxien sin. Ole Andreas Bø/NRK.

Færre oppklaringen uten bildebevis

Hvordan hadde dere klart dere uten bilder?

– Da hadde samfunnet våre opplevd at mange flere saker ikke ble oppklart fordi vi ikke har bevis. De som blir utsatt for dette vet ikke hvem de er, og et bilde forteller mye mer enn en beskrivelse, sier Vestvik.

I Stavanger sentrum er det også liten forståelse å få for Datatilsynets krav om å fjerne kameraene fra bilene. Politiet har selv tre kamera som overvåker torget og svært mange butikker, banker og bensinstasjoner bruker også kameraovervåkning. Silje og Kristina Mosnes er blant dem som synes det er helt greit, også at de kan filmes i en taxi på vei hjem fra byen.

– Jeg tror ikke at de skal vise den filmen til noen som jeg bryr meg om, så jeg bryr meg ikke, sier Silje Mosnes.

De er positive til kameraovervåking og mener hensynet til personvern betyr lite veid opp mot følelsen av trygghet.

– Heldigvis mer overvåkning

Etter det NRK forstår har politiet i Stavanger tidligere i et brev til datatilsynet argumentert for kamerautstyr i byens drosjer.

– Etter en lang karriere i politiet har det heldigvis blitt mer og mer overvåkning. Det er til fordel for den menige mann at det er mer overvåkning, sier Vestvik.

– Folk har rett på et privatliv, men det er jo ingen som sitter og følger med på disse kameraene. Det er kun hvis noen blir utsatt for en kriminell handling av vi kan gå tilbake og se på filmen. Det er jo regler for hvor lenge slikt kan lagres også, legger han til.