Hopp til innhold

Gjert Ingebrigtsen siktet for kroppskrenkelse

Gjert Ingebrigtsen er siktet for kroppskrenkelse. Hans advokat John Christian Elden antar at siktelsen vil falle bort. Det er bistandsadvokaten helt uenig i.

Gjert Ingebrigtsen på Trond Mohn Games i Bergen
Foto: Geir Olsen / NTB

Det er tatt ut siktelse for kroppskrenkelse i saken vi etterforsker mot Gjert Ingebrigtsen. Jeg ønsker ikke å gå inn på hvorfor vi har tatt ut siktelse mot ham. Dette er en del av etterforskningen, og vi ønsker ikke å kommentere dette på nåværende tidspunkt, sier politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt, Terese Braut Våge ifølge en pressemelding.

Dagbladet meldte om siktelsen først.

John Christian Elden, Gjert Ingebrigtsens advokat, sier til NRK at siktelsen gjelder straffelovens paragraf 271 om kroppskrenkelse.

Høsten 2023 skrev Ingebrigtsen-brødrene en kronikk i VG om hvorfor de har valgt å bryte samarbeidet med sin far.

Her fortalte de at oppveksten var preget av fysisk vold og trusler, og at ubehaget og frykten fortsatt satt igjen hos sønnene på grunn av barndommen.

Gjert Ingebrigtsen mener påstandene er grunnløse, men i oktober ble det kjent at politiet startet etterforskning mot Gjert Ingebrigtsen.

Tatt ut siktelse i fjor

21. desember i fjor ble det ifølge politiet tatt ut en siktelse i saken.

Brødrene Ingebrigtsen

Brødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen har beskyldt far og tidligere trener Gjert Ingebrigtsen for vold og trusler.

Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

– Han har senere fått forklare seg om dette, vi antar at det vil falle bort når endelig avgjørelse foreligger. Utover dette avstår vi fra kommentarer mens saken etterforskes, skriver Elden i en SMS til NRK.

Bistandsadvokat for fire av barna til Ingebrigtsen, Mette Yvonne Larsen, er uenig med Elden og sier at saken etterforskes bredt.

– Etter min oppfatning er dette ikke noe som vil falle bort, heller tvert imot. Utover det har jeg ingen kommentar til saken på nåværende tidspunkt, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen.

Stian Kristensen, bistandsadvokat for en av brødrene, ønsker ikke å kommentere.

Flere vitneavhør

Vi har ikke gått ut med denne informasjonen av hensyn til etterforskningen, sier Braut Våge.

Ingebrigtsen har fremdeles status som mistenkt i sak som gjelder mishandling i nære relasjoner.

Politiet har foretatt flere vitneavhør i saken. Hvilke vitner som er avhørt og hva de har forklart ønsker jeg ikke å gå inn på, sier Braut Våge ifølge pressemeldingen.

Dette har skjedd i Ingebrigtsen-konflikten

Fra gullglis, realityshow og jubel, til familiebråk og beskyldninger om vold. Her er tidslinjen i Ingebrigtsen-konflikten.

I en etterforskning vil politiet alltid vurdere status for den enkelte etter hvert som etterforskningen skrider frem.

– Omstendigheter i denne saken, herunder at barna er født over en svært lang tidsperiode, gjør at det også er naturlig for politiet å vurdere eventuell foreldelse opp mot enkelte av de fornærmede, legger politiinspektøren til.

Politiet er fortsatt inne i en etterforskningsfase, ifølge politiinspektøren.

– Vi søker å kartlegge både det som taler mot siktede og det som taler til fordel for ham. Etterforskingen går nå inn i en avsluttende fase, det gjenstår i utgangspunktet få etterforskningsskritt før saken skal være ferdig etterforsket, sier Braut Våge.

Politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt, Terese Braut Våge.

Politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt, Therese Braut Våge.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Politiet håper å være ferdig med etterforskningen før påske.

– Da vil det bli tatt en påtalemessig vurdering av saken, så om det blir en endelig avgjørelse av saken som blir det første skrittet, eller om det blir flere siktelser, det kan jeg ikke svare på. Men det er kanskje mest naturlig at det kommer til en påtaleavgjørelse i saken.

– Lang vei til tiltale

NRKs krimkommentator Olav Rønneberg sier påtalemyndigheten er nødt til å ta ut en siktelse om det er snakk om å bruke tvangsmidler, for eksempel beslag eller ransaking.

– Hvis de sikter noen må det mene at det er skjellig grunn til mistanke, det vil si sannsynlighetsovervekt for at noen er skyldig, men det er langt derfra til en tiltale eller dom, sier NRKs krimkommentator Olav Rønneberg.

Olav Rønneberg

Olav Rønneberg, krimkommentator i NRK.

Foto: Ole Kaland / NRK

Klausulerte dokumenter

Politiet skriver i pressemeldingen at de ikke hadde tenkt å sende ut pressemeldingen på nåværende tidspunkt av hensyn til etterforskningen som fremdeles pågår i saken.

– Men på grunn av informasjon som har kommet ut i pressen i kveld, ser vi oss nødt til det, skriver de.

Store deler av saken har vært klausulert både for siktede og for alle de fornærmede i saken. Fredag 16. februar ble klausuleringen av dokumentene opphevet, slik at alle partene i saken fikk innsyn i samtlige saksdokumenter.

Politiet understreker ifølge pressemeldingen at de på nåværende tidspunkt ikke har ytterligere opplysninger i saken.

Politiet understreker at etterforskning av saker som gjelder mistanke om mishandling i nære relasjoner er saker som krever grundig etterforsking og som erfaringsmessig tar tid å etterforske.

En sentral del av etterforskningen er avhør. Av hensyn til etterforskningen og taushetsplikten vil politiet ikke komme med ytterligere opplysninger om innholdet i forklaringene, opplyser politiet.