Hopp til innhold

Milliardskipet skulle revolusjonere krillfisket i Antarktis – står fast i Tyrkia etter pengekrangel

Alt har ikke gått som planlagt for «verdens mest moderne og grønne krillfartøy». Nå møtes partene i retten.

Den maritime krilldrømmen har blitt en mare for Rimfrost, som forventet å ha fartøyet klart til bruk i løpet av 2022.

Den maritime krilldrømmen har blitt en mare for Rimfrost, som forventet å ha fartøyet klart til bruk i løpet av 2022.

Illustrasjon: Rimfrost

Året er 2019. Krillselskapet Rimfrost fra Ålesund og verftsgruppen Westcon fra Ølen i Rogaland inngår en avtale.

Westcon skulle bygge et fartøy for Rimfrost som skulle «revolusjonere» krillfisket i Antarktis. Kontrakten er verdt over en milliard kroner.

Rimfrost er eid av Stig Remøy, som er på Kapitals liste over Norges rikeste personer med en formue på 3,5 milliarder kroner.

Med det nye fartøyet skulle Rimfrost skaffe et konkurransefortrinn i fisket etter det rekelignende krepsdyret krill i Sørishavet i Antarktis. Slik har det foreløpig ikke blitt.

I 2020 var det høytidelig seremoni for å markere starten på «stålkuttingen» i Tyrkia. Et drøyt år senere ble skipet sjøsatt til stor feiring og fyrverkeri.

I 2020 var det høytidelig seremoni for å markere starten på «stålkuttingen» i Tyrkia. Et drøyt år senere ble skipet sjøsatt til stor feiring og fyrverkeri.

Foto: Rimfrost

Krangel

Rimfrost-konsernet driver med krillfangst, foredling av krill og salg av krillprodukter som mennesker og dyr kan spise. Derfor ville Rimfrost og hovedeier Remøy bygge et skip som ble beskrevet som «verdens mest moderne og grønne krillfartøy».

Ledelsen la ikke skjul på at de hadde høye forventninger til fartøyet.

Med minimale utslipp og grønn teknologi skulle Rimfrost fiske krill i Antarktis med et skip som manglet sidestykke. Skipet skulle tåle krevende operasjoner i antarktiske farvann.

Fartøyet på 120 meter skulle bygges av verftsgruppen Westcon, og skroget skulle bygges ved Tersan-verftet i Tyrkia.

Verftet har lenge samarbeidet med norske rederier, og i 2023 står norske fartøy for 45 prosent av aktiviteten til Tersan, ifølge Kystmagasinet.

Stig Remøy.

Rederen Stig Rune Remøy er daglig leder og eier av Rimfrost. Konsernet har to konsesjoner for krillfiske i Antarktis.

Foto: Arne Flatin

Kontrakten var også gigantisk for Westcon, som skulle bygge det største og dyreste fiskefartøyet i selskapets historie.

Men alt gikk ikke som planlagt.

I årsregnskapet til Westcon Group heter det at en tvist har oppstått mellom kontraktspartnerne – selskapene Westcon 39 og Rimfrost Antarctic. Krangelen handler om finansieringen av nybygget og gjennomføringen av kontrakten.

Rimfrost er ikke fornøyd med måten Westcon 39 har oppfylt sin del av avtalen.

– Fordi dette er en pågående sak, ønsker vi ikke å uttale oss nå, skriver Rimfrost-eier Stig Remøy i en e-post til NRK.

Krillen er en uunnværlig brikke i det antarktiske økosystemet. Hval, sjøfugl, sel og fisk spiser krill i Sørishavet.

Krillen er en uunnværlig brikke i det antarktiske økosystemet. Hval, sjøfugl, sel og fisk spiser krill i Sørishavet.

Foto: Wikimedia Commons

Havner i retten

Fartøyet skulle være klart til bruk i 2022. Med minimale utslipp, varmegjenvinning fra eksos og høy grad av elektrifisering skulle skipet seile fra Tyrkia til Norge for ferdigstilling.

Men per juli 2023 står det ferdigbyggede skipet fortsatt på verftet sørøst for Istanbul.

– Saken er pågående, men vi er i dialog med Rimfrost, sier Jarle Christian Sørhaug, daglig leder i Westcon Group.

Jarle Christian Sørhaug er daglig leder i Westcon Group.

Jarle Christian Sørhaug er daglig leder i Westcon Group.

Foto: Westcon

Forsøkene på å komme til enighet strandet, og i vår ble saken sendt til voldgiftsbehandling. Det er fortsatt uklart når partene skal møtes i voldgiftsretten.

Konflikten mellom partene har gjort at Tersan i Tyrkia har varslet at de ønsker å kansellere kontrakten med Westcon 39. Dersom det skjer, er det fullt mulig at Westcon-selskapet ikke får betalt for sine udekkede krav.

– Det er ingenting nytt om kontrakten som muligens blir kansellert. Det er fortsatt usikkert, sier Sørhaug.

Etter det NRK kjenner til, er det udekkede kravet på 276 millioner kroner.

I april fremmet Rimfrost en såkalt midlertidig forføyning for Haugaland og Sunnhordland tingrett mot Westcon 39 med krav om midlertidig sikring av sine påståtte krav. Kravet ble avfeid, og Westcon 39 ble tilkjent fulle saksomkostninger.