Norge har mer olje «på lager» enn vi trodde

Dersom vi skal få noen glede av oljereservene, må det gjøres nye funn, og fremtidige utbygginger må bli større enn planlagt.

Bente Nyland

Oljedirektør Bente Nyland presenterte torsdag oversikten over petroleumsressursene på norsk sokkel.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

– Det at en fant spesielt Johan Sverdrup, har ført til en endring på det perspektivet vi ser fra rundt 2020 og fremover.

Forventningene var store da Oljedirektoratet og direktør for prognoser og analyser Jan Bygdevold torsdag la fram den nye ressursrapporten.

Det er mulig å øke de norske oljereservene med 1200 millioner kubikkmeter de neste ti årene.

Det går fram av ODs ressursrapport som ble presentert torsdag.

Hittil har anslaget over vekst i oljeresursene lagt på 950 millioner kubikkmeter.

Les også: Bruker mer penger på å tjene mindre

– Dersom det nye målet skal realiseres, må kommende utbygginger bli større enn det som ligger i dagens planer, flere tiltak for å øke utvinningen må gjennomføre, og det må gjøres nye funn, heter i det ressursrapporten.

Oljearbeidere sendes hjem

Siden oljeutbyggingen startet har petroleumsnæringen skapt verdier for det norske samfunnet på mer enn 11 000 milliarder kroner.

Foto: NRK

Oljen har skapt verdier for 11 000 milliarder kroner

Mer enn 60 prosent av de gjenværende oljeressursene ligger i felt og funn som allerede er oppdaget. Resten gjenstår å finne.

Siden det første funnet i 1967 er det gjort over 400 funn på norsk sokkel. Halvparten av disse er bygget ut eller er under utbygging. 24 prosent blir vurdert for utbygging, mens resten av funnene trolig blir liggende urørt under havbunnen i Nordsjøen.

Bortsett fra gigantfunnene Johan Sverdrup og Johan Castberg består funnene på norsk sokkel stort sett av mindre enheter.

Siden oljeutbyggingen startet har petroleumsnæringen skapt verdier for det norske samfunnet på mer enn 11 000 milliarder kroner.

Les også: Usemje om gigantfunn

Les også: Oljeministeren: Områdene i nord blir viktigere

– Stabil oljeproduksjon

For å få ut disse verdiene er det investert rundt 3000 milliarder kroner i innretninger, rørledninger og anlegg.

I rapporten fra Oljedirektoratet. heter det at videre utnyttelse av denne infrastrukturen er helt sentral for fremtidig verdiskaping på sokkelen.

– Prognosene fremover viser en noenlunde stabil oljeproduksjon: De feltene som er i drift og alle de som er under utbygging vil bidra betydelig de første årene. Så er det utbyggingen av de nye store funnene og alle småfunnene som bidrar. Deretter blir det en gradvis overgang til uoppdagede funn, sier Bygdevold.

Flere nyheter fra Rogaland