Hopp til innhold

Oljenedturen svekker resultatet til SR-Bank

Kraftig økning i nedskrivninger på utlån gjør at halvårsresultatet til SR-Bank faller med omlag 200 millioner kroner sammenlignet med i fjor.

SR-Bank Kristiansand

SR-Bank leverer langt svakere i første halvår av 2016, enn på samme tid i fjor. Oljenedturen får skylda.

Foto: Thomas Sommerset/NRK

Økte nedskrivninger, eller verdifall, på utlån har vært en forventet utvikling på grunn oljekrisen. Det skrev Finanstilsynet i en melding tidligere i år.

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån var på 455 millioner kroner i
første halvår 2016, mot 132 millioner kroner i fjor. De økte nedskrivningene
gjelder i stor grad nedskrivninger knyttet til fire enkeltengasjement innen
oljeservice, samt økte gruppevise nedskrivninger med 93 millioner kroner, skriver banken i en melding.

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 973 millioner kroner for første halvår 2016, mot 1.180 millioner kroner i samme periode i fjor.

Ifølge en melding fra banken preges resultatet preges av økte inntekter og lavere kostnader, mens tapsavsetningene øker.

Krevende tider

Arne Austreid

Administrerende direktør Arne Austreid er fornøyd med driften i de krevende tidene.

Foto: SR-bank

– Som en følge av mer krevende tider og en fortsatt lav oljepris har vi også for dette kvartalet valgt å øke de gruppevise nedskrivingene, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Han forklarer at dette kvartalets individuelle tapsavsettinger skyldes delvis de rådende markedsforhold men også uforutsette hendelser.

– Jeg forventer at vi i løpet av de kommende kvartaler vil måtte foreta nedskrivinger på utlån som tilsvarer omtrent det nivå vi så langt i år har ført. Tett oppfølging av kunder og forebyggende arbeid er fortsatt viktige virkemidler for å kunne redusere fremtidige tap, sier Austreid.

Nøkkeltall fra første halvår 2016 (første halvår 2015 i parentes)

  • Resultat før skatt: 973 mill kroner (1.180 mill kroner)
  • Resultat etter skatt: 792 mill kroner (927 mill kroner)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 9,3 % (11,7 %)
  • Resultat pr aksje: 3,10 kroner (3,63 kroner)
  • Netto renteinntekter: 1.409 mill kroner (1.266 mill kroner)
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 741 mill kroner (807 mill kroner)
  • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 284 mill kroner (305 mill kroner)
  • Driftskostnader: 1.006 mill kroner (1.066 mill kroner)
  • Nedskrivning på utlån: 455 mill kroner (132 mill kroner)

Fornøyd med driften

Konsernets driftskostnader utgjorde 1.006 millioner kroner i første halvår 2016, noe som utgjør en reduksjon på 60 millioner kroner fra samme periode i fjor.

– Jeg er fornøyd med resultatet av den underliggende driften. Vi har i løpet av de siste tolv månedene redusert våre kostnader med 5,6 prosent samtidig som netto renteinntekter har økt med 5,4 prosent, sier Austreid, og legger til:

– Finansinntektene preges fortsatt av urolige finansmarkeder. Engangseffekten på 94 millioner kroner som relateres til vår andel av Visa Europe Ltd's salg til Visa Inc, bidrar til at de samlede inntekter viser en god økning for kvartalet.