NRK Meny
Normal

Striden er over – OTD blir i Stavanger Forum

Stavanger Forum og Offshore Media Group er i dag blitt enige om avtale som viderefører Offshore Technology Days (OTD) i Stavanger Forum frem til 2021.

Stands på ONS

Flere av personene som arrangerer oljemessen ONS (bildet) har vært tilknyttet styret i Stavanger Forum.

Foto: Martin Skau

– Dette har vært en vanskelig sak for alle involverte parter. Vi er derfor tilfredse med at vi har fått nødvendige avklaringer som løser interessemotsetningene og gjør at det er mulig å videreføre samarbeidet med Offshore Media Group, sier Cornelius Middelthon, administrerende direktør i Stavanger Forum i en pressemelding.

Har følt seg skvist ut av Stavanger Forum

For ett år siden ble det kjent at Offshore Northern Seas (ONS) ville starte opp en egen messe for norsk oljebransje kalt «ONS Norway». Messen skulle arrangeres de årene det ikke var vanlig ONS i Stavanger.

I august ble messen ONS Norway gjennomført for første gang. Problemet er imidlertid at en annen arrangør av oljemesser, det bergensbaserte Offshore Media Group som står bak Offshore Technology Days (OTD), mener det er de som hadde avtale med Stavanger Forum om å arrangere oljemesse der fra 2015 til 2021. Det siste året har OTD følt seg forsøkt skvist ut av Stavanger Forum av ONS.

Enige om ny avtale

Stavanger Forum informerer nå i en pressemelding om at styrene i Stavanger Forum og Offshore Media Group har begge akseptert en justert avtale som innebærer at OTD arrangeres i Stavanger Forum annethvert år frem til 2021. Enigheten innebærer at Offshore Media Group frafaller alle varslede krav mot Stavanger Forum.

– Vi er glade for at Stavanger Forum har bekreftet sin langsiktige avtale med Offshore Technology Days frem til 2021. Dette gir oss en trygghet til å kunne arrangere den best mulige oljemessen, til glede for Stavanger-regionen og for hele den norske oljeindustrien., sier Peter N. Keilen, Messe- og Konferansedirektør i Offshore Media Group i pressemeldingen.

– Konkurransen er ikke et hinder

Det opprinnelige vedtaket som avsluttet samarbeidet om å arrangere OTD etter 2013 er opphevet. Dette skjedde etter at styret i Stavanger Forum gjennom en fornyet vurdering konkluderte med at det mulige konkurranseforholdet mellom ONS og OTD likevel ikke er til hinder for at de to arrangementene kan arrangeres i Stavanger Forum. Den fornyede vurdering kom på bakgrunn av nødvendige avklaringer i samtaler Stavanger Forum har hatt med aktørene i saken.

– Vi har merket oss et sterkt engasjement fra mange i regionen om å finne en løsning. Derfor er vi tilfredse med at Offshore Media Group har akseptert et revidert tilbud om videreføring av OTD i Stavanger Forum, og at vi nå kan legge denne saken bak oss, sier Middelthon.