Nye namn interessante i Tina-saka

Politiet vil retta søkelyset mot heilt nye personar når dei nå truleg skal ta opp att etterforskinga av drapet på Tina Jørgensen. Det har kome fleire nye tips i saka, ifølgje NRK-reporter Erlend Frafjord, som har gitt ut bok om Tina-saka.