NRK Meny
Normal

Nye kutt i Stavanger – vil legge ned Vålandstunet sykehjem

Rådmannen i Stavanger foreslår nye kutt på driften for 120 millioner kroner neste år. Kuttene trappes opp til 229 millioner i 2019. Fram til 2019 skal det investeres for 4,1 milliarder kroner.

Rådmann Inger Østensjø legger fram budsjettet for Stavanger

Rådmann Inger Østensjø la fram en budsjettforslag prega av nedgangen i oljevirksomheten.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Hold stø kurs, var rådmann Inger Østensjøs appell til politikerne da hun fredag la fram sitt forslag til økonomiplan for perioden 2016 til 2019.

Stavanger kommune har allerede vært gjennom harde sparerunder. Dette året er driftsbudsjettet redusert med i alt 170 millioner kroner forhold til 2014.

Nye kutt på 120 mill.

Nå foreslår rådmannen nye kutt på 120 millioner kroner i 2016. Mer enn halvparten er allerede forutsatt i gjeldende planer eller er en videreføring av tidligere vedtak, sa rådmannen da hun la fram forslaget. Kuttene skal trappes opp til 229 millioner i 2019.

Rammene for de ulike avdelingene i 2016 i forhold til 2015: Barnehage: minus 2.1%, Skole: minus 1.7%, Levekår: pluss 1.2%, Bymiljø og utbygging: pluss 3.2 % inkludert økt vedlikehold på kommunale bygg: for ca. 30 millioner.

For skolen betyr dette et kutt på 20 millioner kroner.

Ifølge rådmannen kan innsparingene gjennomføres uten oppsigelser, men mange kommer til å få store endringer i arbeidsoppgavene sine.

Legger ned Vålandstunet

Det er allerede vedtatt at sjukeheimene Mosheim, Vålandstunet og St. Petri skal legges ned når nye Lervig sjukeheim står ferdig i 2017. Nå foreslår rådmannen å legge ned Vålandstunet med 32 korttidsplasser, 22 dagsenterplasser og 10 plasser på en trygghetsavdeling, i løpet av 2016.

Det betyr dekningsgrad for heldøgns omsorg for de over 80 år på 23.9 % i 2016. Rådmannen satser på at bedre velferdsteknologi vil gjøre at eldre kan bo lengre hjemme.

Det blir fortsatt bare ett barnehageopptak i året, men det er lagt til rette for mer fleksibilitet.

I perioden fram til 2019 skal det investeres for i alt 4,1 milliarder kroner, det meste til skoler, sykehjem og park- og idrettsanlegg. (se oversikt nederst i saken)

Mer til flyktninger og syklister

I budsjettet er det ellers lagt inn økte bevilgninger til sosialhjelp og barnevern, og tatt høyde for mottak av 250 ekstra kvoteflyktninger.

Blant satsingene er ellers 22.5 millioner til tiltak for å få flere til å bruke sykkel, og 2.5 millioner til sykkelveinett og parkering.

Rådmannen foreslår ikke å øke promillen på eiendomsskatt nå, men justerer grunnlaget for skatten med 10 prosent. For en gjennomsnitts bolig på 120 kvadrat, utgjør dette 228 kroner i året, ifølge Stavanger Aftenblad. Og innbyggerne må belage seg på å betale mer for en rekke tjenester:

Egenbetaling i Stavanger kommune
Foto: Illustrasjon: Stavanger kommune

Rådmannens budsjettforslag skal behandles i formannskapet 26. november, og endelig vedtas i bystyret 14 desember. Fram til da skal politikerne kna tallene. Det kan bli harde dragkamper i et flertall som nå består av partier som favner bredere enn før – fra Venstre til Fremskrittspartiet.