Hopp til innhold

Dette funnet kan gjøre Stavanger eldre

Arkeologiske funn i Kirkegata kan bety at Stavanger ble by allerede i vikingtiden – 150–200 år før domkirken ble bygget.

Arkeologiske funn kan gjøre Stavanger eldre

Arkeologiske funn i Kirkegata kan bety at Stavanger ble by allerede i vikingtiden – 150–200 år før domkirken ble bygget.

– Jeg hadde lite tro på at vi skulle finne noe så langt nord i byen, men så dukket det opp et steingulv fra et hus inne på denne tomta, sier arkeolog Knut Paasche.

Dette funnet på tomta i Kirkegata i Stavanger, der den nye Zara-butikken skal komme, kan bety at Stavanger er mye eldre enn hva vi tror i dag.

Det er vanlig å datere Stavanger til år 1125 da domkirka ble bygget, men det nye funnet viser seg å være fra vikingtiden – altså 150–200 år før. Et av funnene er til og med fra år 60.

Arkeolog Knut Paasche

Arkeolog Knut Paasche foran tomten i Kirkegata der det er funnet hus fra vikingtiden og kokegrop fra år 60.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Dateringen viser at huset er fra sen vikingtid, mens den aller eldste datringen – ev en kokegrop – går helt tilbake til år 60, og så langt tilbake hadde vel ingen trodd at vi skulle komme her i Stavanger, sier Paasche.

Fant steingulv i sommer

I sommer fant arkeologer et steingulv og flere kokegroper på tomta, men analysen var ikke klar før i går.

Det er steingulvet som gjør at arkeologene ikke tror på at det dreier seg om et tilfeldig gårdshus, men at det kan ha hatt tilknytning til et byområde som senere ble til Stavanger. Derfor blir spørsmålet om Stavanger ble by allerede i vikingtiden.

– Det er det som er spennende! Vi følger alle grøfter i dette området, men hvis det skulle dukke opp en sammenhengende bebyggelse helt opp hit, så vil det være veldig overraskende. Men at det har vært mer enn en gård her – det er det ingen tvil om, sier Paasche.

Også funn under tusenårsplassen

Analysen av funn under utgravingen til tusenårsplassen i Stavanger, viser også at det har foregått mye aktivitet i området før 1125. De tidligste funnene i grunnen under tusenårsplassen, viser seg å stamme fra 900-tallet.

Helge Solum Larsen

Leder for kommunalstyret i Stavanger, Helge Solum Larsen (uavh.), på tusenårsstedet i Stavanger, hvor det også er funnet spor etter tidlig bosetting.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Til tross for de nye opplysningene som ble presentert for politikere og fagfolk i dag, så har ikke Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø planer om å endre datoen for byjubileet i 2025.

Leder for kommunalstyret i Stavanger, Helge Solum Larsen (uavh.) mener imidlertid at vi ikke er så veldig langt unna dette.

– Det er utrolig spennende. Snart kan vi kanskje slå fast at det har vært et tettsted rundt Vågen i Stavanger så mye som 150–200 år før påbegynnelsen av domkirken, sier Solum Larsen.