Hopp til innhold

– Inntektene fra norsk olje og gass har økt betydelig

De høye olje- og gassprisene gjør at bransjen i Norge i år ligger an til å selge olje og gass for minst 76 milliarder kroner mer enn i fjor.

Sleipner

Tar vi utgangspunktet i hvor mye norsk olje og gass som selges til utlandet, står det bra til med olje- og gassbransjen. Her fra Sleipnerfeltet i Nordsjøen.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Ting ser veldig bra ut. Inntektene fra norsk olje og gass har økt betydelig, sier analytiker Tore Guldbrandsøy hos Rystad Energy.

Olje- og gassbransjen i Norge solgte i 2017 solgte olje og gass for 431 milliarder kroner, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette utgjør om lag halvparten av de totale norske eksportinntektene.

Tar vi utgangspunkt i hva bransjen i gjennomsnitt har solgt hver måned hittil i år, vil det selges olje og gass for minst 507 milliarder kroner i 2018. Det betyr en økning 76 milliarder kroner sammenlignet med i fjor.

Høye olje- og gasspriser er grunnen til salgsøkningen.

En god del av disse pengene går rett i statskassa gjennom skatter og avgifter, Statens direkte økonomiske engasjement i olje- og gassvirksomheten (SDØE), og gjennom statens eierandel i Equinor.

Tore Guldbrandsøy

Tore Guldbrandsøy, oljeanalytiker i Rystad Energy.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Men hvis olje- og gassprisene holder seg ut året, vil det mest sannsynlig bli enda høyere salgsinntekter, sier Guldbrandsøy.

Gass nesten like lønnsomt

Olje- og gassprisene har hatt en solid økning de siste årene, siden bunnoteringen i 2016. Tirsdag 25. september lå oljeprisen på 80,75 dollar, mens gassprisen lå på 2,78 kroner på kubikk.

– Oljeprisen er veldig sterk, over 80 dollar fatet, men det som kanskje ikke folk får med seg, er at gassprisen også er veldig høy, sier han.

En kald vinter og en varm sommer har gitt store gassinntekter. I sommer ble det satt gassrekord i Norge. Norske selskaper har hittil i år tjent nesten like mye på salg av gass som av olje, 161 milliarder kroner mot 173 milliarder.

Olje- og gassprisen på veggen i Stavanger

Olje- og gassprisene betyr for mye for folk i Stavanger. Derfor har Rystad Energy hengt opp store skjermer med prisene på veggen på sitt kontorbygg i byen. Bildet er tatt 25. september.

Foto: Privat

– Det blir spennende å se hvor kald denne vinteren blir. Det er normalt at gassprisen om vinteren er mye høyere enn om sommeren, sier Guldbrandsøy.

Iran og skifer

Han er også optimistisk når det gjelder utsiktene til oljeprisen.

– Det som spiller inn nå, er sanksjonene mot Iran og mulig bortfall av en god del produksjon der. Samtidig er det også en del begrensninger med å få eksportert den amerikanske skiferproduksjonen fram til markedet. Dette, kombinert med et lavt lagernivå, er med på å styrke prisene. Så ting ser veldig bra ut, sier Guldbrandsøy.

Høy produksjon

Den høye olje- og gassprisen er et bidrag til at olje- og gassproduksjonen holder seg på et rimelig høyt nivå, påpeker seniorrådgiver Jan Bygdevoll i Oljedirektoratet.

Og det vil den gjøre i flere år framover.

– Ifølge våre prognoser vil olje- og gassproduksjonen øke noe de neste fem årene, og nivået vil holde seg omtrent på dagens nivå langt utover 2020-tallet. Men etter det er vi avhengige av nye utbygginger og nye funn for å opprettholde produksjonen, sier han.

Flere nyheter fra Rogaland