– Olje-Norge trenger et storfunn i Barentshavet

Nær to tredjedeler av de uoppdagede oljeressursene på norsk sokkel ligger i Barentshavet, men funnsuksessen de siste årene har vært laber. Oljedirektoratet håper selskapene holder ut.

Torgeir Stordal, direktør for leiting i Oljedirektoratet

Torgeir Stordal, Oljedirektoratets letedirektør mener det er viktig at oljeselskapene fortsetter å lete aktivt i Barentshavet.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

17 letebrønner ble boret i Barentshavet i fjor, tre ganger så mange som året før.

I år fortsetter det høye aktivitetsnivået med 13 brønner. Men resultatene uteblir, og mange spør seg hvor lenge selskapene holder ut.

– Hvis det blir skuffende leteresultater i Barentshavet også de to neste årene, så kan dette gi bransjen et tilbakeslag, mener oljeanalytiker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy.

– Imponerende stayerevne

Torgeir Stordal, letedirektør i Oljedirektoratet (OD) håper det snart gjøres et skikkelig storfunn.

– Det hadde både norsk sokkel og Barentshavet trengt, sier han.

Klaus Mohn

Klaus Mohn, UiS-professor, sier manglende resultater vanligvis påvirker leteaktivitetene.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det største funnet i Barentshavet i fjor var det Lundin som sto for i Filicudi-prospektet.

De forventede ressursene her er likevel mindre enn fem prosent av Johan Sverdrup, for å sette det i perspektiv.

– Selskapene viser imponerende god stayerevne etter å ha funnet lite i området de siste årene, sier Klaus Mohn, professor i Petroleumsøkonomi på Universitetet i Stavanger.

Barentshavet er lokomotivet

Oljedirektoratet er likevel optimister. De estimerer ressursene i Barentshavet til å være 80 prosent høyere enn ved forrige analyse i 2015. Nesten to tredjedeler av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel ligger nettopp her.

– Derfor et det ekstra viktig at selskapene fortsetter å lete i Barentshavet, og at det gjøres funn som kan opprettholde høy produksjon på lengre sikt, sier Torgeir Stordal.

– OD kan måtte revurdere

Equinor boret 17 brønner i Barentshavet fra 2013–2017 men gjorde bare tre funn, ingen av dem store nok til å forsvare en selvstendig utbygging. I år fortsetter selskapet letingen på et like høyt nivå som i fjor.

Goliat

Problemfeltet Goliat er i produksjon, men det behøves flere store funn i de nordligste områdene.

Foto: Allan Klo / NRK

Men selv uten de store funnene får Equinor likevel mye aktivitet i området framover gjennom den gigantiske Johan Castberg-utbyggingen hvor planlagt produksjonsstart er om fire år.

Klaus Mohn mener hans forskning viser hvor viktig det er for selskapene å gjøre interessante funn for å opprettholde leteaktivitetene.

– At selskapene fortsetter å lete i Barentshavet, skyldes nok at de har blitt tildelt stadig nye områder. Men over tid vil Oljedirektoratets anslag over uoppdagede ressurser måtte revurderes i lys av leteresultatene, mener Mohn.

Fortsatt optimister

Tore Guldbrandsøy maner likevel til optimisme i de nordligste havområdene i Norge.

– Når det er så store områder som ikke er utforsket, er det ofte der man kan gjøre de store funnene. Derfor er det på langt nær over og ut for Barentshavet selv om selskapene ikke får letesuksess de neste par årene, sier Rystad-analytikeren.

Karl Johnny Hersvik

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik har fortsatt tro på Barentshavet.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Aker BP er ett av selskapene som ved siden av Equinor satser tyngst i nord. Administrerende direktør Karl Johnny Hersvik sier at han per i dag ikke er spesielt bekymret over manglende leteresultater, og at det gjelder å ha is i magen.

– Når vi jobber med nye områder som Barentshavet tar det tid. Aker BP har tålmodighet, og vi har evnen til å stå på og kompetansen til å gjennomføre leteprogrammene våre, sier han.

– Det siste Norge trenger nå

Natur og Ungdom håper det ikke blir gjort noen store i funn i Barentshavet.

– Verden har allerede funnet nok fossile ressurser til å knuse målene fra Paris-avtalen, og da er det ren dumskap å lete etter mer. I tillegg er Barentshavet et av våre aller viktigste havområder økologisk sett. Et oljeuhell her vil være katastrofalt, sier Haldis Tjeldflaat Helle, andre nestleder i organisasjonen.

Haldis Tjeldflaat Helle

Haldis Tjeldflaat Helle, Natur og Ungdom

– Dersom det gjøres funn nå, vil ikke disse være i effektiv produksjon før Norge for lengst burde beveget seg bort fra salg av olje og gass. Staten og det norske samfunnet, som betaler mesteparten av utgiftene, vil dermed sitte med skjegget i postkassa, mener Helle.