Hopp til innhold

Politimesteren ønsker ikke sammenslåing med Agder

Politimester Hans Vik i Rogaland politidistrikt mener at et politidistrikt som inkluderer både Rogaland og Agder blir for stort. Ordføreren i Haugesund kaller det for det verst tenkelige alternativet.

Hans Vik

Politimester Hans Vik i Rogaland politidistrikt mener at et politidistrikt som inkluderer både Rogaland og Agder blir for stort.

Foto: NRK

Petter Steen

Ordfører i Haugesund, Petter Steen (H), gikk hardt ut mot POD sin innstilling.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– Vi har som en del av høringssvaret på politianalysen ment at vi bør slås sammen med Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, slik at vi blir ett politidistrikt i Rogaland fylke.

Det sier politimester i Rogaland politidistrikt Hans Vik til NRK.

Politiforum skriver i dag at Politidirektoratet går inn for et politidistrikt i sørvest som består av Haugaland og Sunnhordland, Rogaland og Agder. Dette er politimesteren i Rogaland lite begeistret for.

– Dette har vi sett i media tidligere, men det har ikke vært en del av høringsbrevet. Derfor har vi ikke hatt noen saksbehandling, og gjort oss opp noen veldig klare tanker om det, men rent umiddelbart tenker jeg at det blir for stort ut ifra de premissene vi har lagt i vårt høringssvar på hva vi mener der det beste politiet, sier Vik.

Rogfast

Opprinnelig var Rogaland politidistrikt skeptisk til en sammenslåing med Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Beslutningen om å bygge Rogfast har vært en faktor som har snudd denne oppfatningen.

Rogfast, Arsvågen

Den fremtidige byggingen av Rogfast vil gjøre det lettere med ett politidistrikt i Rogaland.

Foto: Statens Vegvesen / NRK

– Det gjør jo noe helt avgjørende med infrastrukturen, og med kontakten, mellom de to områdene av fylket. Det gjør at det er mye enklere å ha ett politidistrikt når vi får Rogfast enn det har vært før, mener Vik.

Organisering må støtte kjerneoppgaver

Politimesteren i Rogaland mener det er viktig at den fremtidige organiseringen av politiet støtter det som er politiets kjerneoppgaver, å forebygge kriminalitet, og å ivareta samfunnets behov for trygghet, lov og orden.

– Et for stort politidistrikt vil få utfordringer på ledelsessiden. Enten må du ha flere nivå, og det er ikke nødvendigvis det beste, eller så kan kontrollspennet bli for bredt. Jeg tror det viktig at den øverste ledelsen har god nok kontakt både med lokalsamfunnet, og ikke minst med sin egen førstelinje der den viktige polititjenesten blir utført i det daglige, sier Vik.

Haugaland og Sunnhordland vil ikke bli splittet

– Det viktigste for Haugaland og Sunnhordland politidistrikt er å bestå som ett beredskapsområde. Det viktigste for innbyggerne er å ha kort vei til den store politistyrken på Haugaland og i Sunnhordland.

Steinar Langholm

Politimester Steinar Langholm mener at det viktigste for Haugaland og Sunnhordland politidistrikt er å bestå som ett beredskapsområde.

Foto: Eirin Larsen / NRK

Det mener Steinar Langholm, som er politimester i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Langholm ønsker ikke å kommentere utspillet om å slå sammen hans eget distrikt med Rogaland og Agder.

– Vi må først se nærmere på hva Politidirektoratet har lagt i dette forslaget, før jeg kan si noe nærmere om det. Vi vet jo ikke helt hva som blir strukturen internt i politidistriktene ennå, sier Langholm.

Ordfører i Haugesund, Petter Steen, la ingenting mellom da han innledet dagens formannskapsmøte i dag. Her kalte han Rogaland og Agder for det verst tenkelige alternativ, og mener at Agder og Haugaland vil bli utkant i politidistriktet.

– Det viktigste er lokal forankring

Leder i Politiets Fellesforbund i Rogaland, Erlend Bjørnestad, vil ikke uttale seg konkret om forslaget. Han sier at han først vil vente på stortingsmeldingen som kommer om dette.

– Generelt mener vi at det viktigste er lokal forankring, at politiet er til stede der folk bor, sier han