Hopp til innhold

– Et alvorlig problem med lærere som mobber elever

Flere tusen elever i Norge opplever å bli mobba av voksne i skolen. Mobberforsker mener temaet er svært tabubelagt.

Elever i videregående skole Stavanger

Elevene i Stavanger er opptatt av at mobbing fra kateteret ikke er greit og må bli tatt tak i. Helt i tråd med mobbeforskerens budskap

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Det er viktig at dette ikke feies under teppet, men blir tatt tak i. Det er et problem, og det er alvorlig, sier mobbeforsker ved Universitetet i Stavanger, Erling Roland.

I Rogaland opplever elever i videregående skole like mye mobbing fra voksne i skolen som fra medelever.

Nærmere 300 elever i videregående skole opplyste i fjor at de ble mobba eller trakassert av læreren flere ganger i måneden. På landsbasis er det flere tusen elever som hvert år melder fra om at de opplever å bli mobba av ansatte på skolen.

Professor Erling Roland

Professor Erling Roland ved UiS roser Rogaland fylkeskommune for å ta tak i problemet. – Viktig pioneerarbeid, sier han.

Foto: Andreas Sundby / NRK

Han har snakka med elever som forteller at de har blitt latterliggjort av lærere foran medelever, noe han mener det er vanskelig å forsvare seg mot.

– En annen måte er at lærere lar elever være ugrei mot andre uten å selv gripe inn. Eleven får et inntrykk av at læreren henger seg på, forteller han.

Alarmen gikk etter elevundersøkelse

En elevundersøkelse i fjor viser at det også forekommer mobbing fra skoleansatte i videregående.

– En for stor del av våre elever svarte at de opplevde å bli mobba eller trakassert fra ansatte i skolen, sier seksjonssjef i Rogaland fylkeskommune, Randi Hummervoll.

Undersøkelsen i 2015 viser at like mange videregående-elever i Rogaland meldte fra om mobbing fra voksne på skolen som mobbing fra medelever.

Seksjonssjef i Opplæringsavdelinga i Rogaland fylkeskommune, Randi Hummervoll

Randi Hummervoll, seksjonssjef i opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Vi ønsker å fortsette arbeidet som er gjort med saken ved den enkelte skole. Ønsket er å ha temaet oppe på en rektorsamling til våren. På denne måten kan skolelederne dele erfaringer, sier hun.

Mener temaet er tabu

Voksne som mobber barn og unge er tabubelagt, mener mobbeforskeren.

Hans forskning har vist at omlag fem prosent av lærere i grunnskolen har mobba elever.

– Det er et vanskelig tema å komme inn på. Både for kolleger og skoleledelse kan det være vanskelig å gripe inn. Dette gjør det enda mer sårbart for en elev som blir mobba og trakassert fra en lærer sammenligna med fra en medelev, sier Roland.

Professoren forteller at en av utfordringene er en tydelig maktforskjell mellom lærer og elev.

– Trakassering fra lærere er farlig, og elever blir sårbare, sier han.

Nå skal politikerne rydde opp

Elevene i Stavanger forteller at flere lærere bruker ironi. For noen elever er dette vanskelig å takle, mens andre syns det er uproblematisk.

– Vi er jo eldre enn elever i grunnskolen, og forstår mer. Vi vet når de tuller med oss og ikke, sier elev David Mozcinsky.

I dag skal fylkespolitikerne i opplæringutvalget stake ut veien videre for å bekjempe mobbing fra de voksne i skolene i Rogaland.

– Det er viktig å sette dette på kartet for skoleledere. Det kan også være en god idé og holde seminar om emnet for alle ansatte i den videregående skolen.