Nå prøver de å redde kommuneøkonomien

Politikerne i Eigersund er samlet for å prøve å redde økonomien til kommunen. Det er allerede innført både innkjøpsstopp og ansettelsesstopp.

Ordfører Leif Erik Egaas og rådmann Ketil Helgevold

Ordfører Leif Erik Egaas og rådmann Ketil Helgevold må pønske ut den beste måten å kutte på.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Formannskapet i Eigersund har i dag hatt ekstraordinært møte, for å gjennomgå den økonomiske situasjonen kommunen er i.

Situasjonen har blitt kraftig forverra, og det er innført både innkjøpsstopp og ansettelsesstopp. Kommunen har hatt et overforbruk på 37,1 millioner kroner til nå i år og kan bli satt under administrasjon.

Eivind Galtvik

Kommunalsjef for skole og oppvekst, Eivind Galtvik, foreslo strenge kutt i skolen.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Det ventes at rådmannen vil komme med forslag til store kutt, og at stillinger innen skole og oppvekst kan ryke, men rådmann Ketil Helgevold sier og at en vil strekke seg så langt som mulig for å unngå dette.

Foreslår kutt på over 12 millioner

Kommunalsjef for skole og oppvekst, Eivind Galtvik har lagt fram kuttforslagene i skole og barnehage. Overforbruket i sektoren overgår de gitte rammer, og Galtvik sier at innrapporteringen fra de forskjellige avdelingene ikke har vært god.

Han foreslår kutt i skole på 3,8 millioner i år og 8,3 millioner i 2015.

– I ytterste konsekvens vil ikke kommunen engang ha råd til blyanter til elevene, sier Galtvik.

Han vil og stoppe all kurs og ekskursjonsvirksomhet, personalturer og vil kutte tilskudd til festivaler og konserter med 450.000 kroner.

Videre foreslår han et kutt på 2 millioner kr i tilskudd til de private barnehagene i 2015.

Ekstraordinært formannskapsmøte i Eigersund

Den økonomiske situasjonen i Eigersund gjorde et ekstraordinært formannskapsmøte nødvendig.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK