Nå kan du kreve mat om ferjene blir forsinket

Nye regler gir ferjereisende rett på både mat og overnatting dersom det blir lange forsinkelser på ferjene. Og det på ferjeselskapene sin regning.

Kø på Mortavika

Lange køer er ikke en ny ting ved ferjekaier rundt om i Norge. Både uvær, ferier og helligdager kan spille inn. Men nå kan reisende ha krav på mat og overnatting dersom det blir lange forsinkelser eller innstillinger.

Foto: Otto Voldsund / NRK

Lenge har flypassasjerer kunnet kreve både mat og overnatting om det har oppstått forsinkelser, problemer eller innstillinger. Men for ferjepassasjerer har det ikke vært like enkelt. Før nå.

Edith Kristin Nøkling

Det nye EU-direktivet skal gjøre det lettere og bedre for reisende med ferjer både i Norge og på lengre turer til utlandet, sier Edith Nøkling, regiondirektør i Forbrukerrådet.

Foto: Ole Walter Jacobsen

Fra første januar kom nemlig et nytt EU-direktiv som skal gi ferjepassasjerer rettigheter som ligner mer på dem som allerede finnes for fly.

– Dersom det er forsinkelser på over 90 minutter har en rett på både mat og snacks som står i forhold til ventetiden. Det gjelder selv om forsinkelsen skyldes dårlig vær, sier Edith Nøkling, regiondirektør i Forbrukerrådet.

– Enkelt å få pengene tilbake

Dermed kan altså reisende klage til ferjeselskapet dersom en blir stående på ferjekaien. Og dersom selskapet selv ikke ordner opp, gjør de nye reglene det mulig for folk å ta klagen videre til transportklagenemnda på lik linje som ved flyreiser.

– Det er viktig å ta vare på kvitteringene. Det skal være enkelt å få pengene tilbake. Det er ferjeselskapene sin plikt, sier hun.

– Det er egentlig ferjeselskapene sin plikt å informere om disse rettighetene også, sier hun.

Også overnatting dekkes

Men det er ikke bare mat og snacks en kan ha krav på. Også overnatting faller inn under de nye reglene, på ferjeselskapene sin regning.

– En skal slippe å sove i bilen på kaien, og dersom det er mulig å skaffe overnatting har en krav på dette ved innstilling av ferjer, sier Nøkling.

Ferjekø på Mannheller

Ifølge Edith Nøkling, regiondirektør i Forbrukerrådet er det ferjeselskapene sin plikt å ta vare på passasjerene dersom forsinkelser og innstillinger skulle oppstå.

Foto: Bente Øien Hauge

Raskere informasjon om forsinkelser

Med de nye reglene kommer også en strengere plikt for ferjeselskapene om å informere om forsinkelser og endringer senest 30 minutter etter avgangstiden.

Uvær og storm har den siste tiden skapt mye problem på ferjesambandet Mortavika–Arsvågen i Rogaland. Lange køer, ventetid og lite informasjon skapte irritasjon for de mange reisende.

– Det er ikke ofte det blir så lange ventetider på kortere turer, men ferjeselskapene har plikt til å ta vare på oss selv om det er været som skaper problemer, sier Nøkling.

Kan få økonomisk kompensasjon

De samme reglene gjelder også for lengre ferjeturer til for eksempel Danmark. I tillegg er det mulig å søke om økonomisk kompensasjon dersom en blir utsatt for større forsinkelser, likt som ved flyreiser.

– Men da gjelder ikke dårlige værforhold. Det er kun i tilfeller hvor det blir forsinkelser som ferjeselskapet selv har skyld i, sier Nøkling.

NRK har vært i kontakt med ferjeselskapet Fjord1, men de har foreløpig ikke satt seg inn i de nye reglene og ønsker derfor ikke å kommentere saken per nå.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med ferjeselskapet Norled.