Fjord1 beklager lite informasjon under stormen

I 12 timer måtte reisende vente på informasjon om de innstilte ferjene over Boknafjorden. – Når det gjelder informasjon er det vanskelig å bli god nok, sier regionleder i Fjord1.

Ferjekø på Mekjarvik

Det oppstod lange køer på Mekjarvik ferjekai i forbindelse med innstillingen av sambandet over Boknafjorden.

Foto: Rebecca Bjerga

Uværet «Vidar» har ført til flere innstillinger av ferjene i sambandet over Boknafjorden det siste døgnet. Heller ikke fra Mekjarvik har ferjene kunnet gå, og køene har vært lange.

Det har skapt forvirring for de mange reisende, som har måttet vente lenge på oppdatert informasjon fra Fjord1.

– Når det gjelder informasjon er det vanskelig å bli god nok. Det har vært en krevende situasjon over en lengre periode, sier regionleder i Fjord1, Tor Kristoffersen.

Informasjonstavlene nede

På nettsidene, hvor de informerer om uregelmessigheter i trafikken var det så å si stille i rundt 12 timer. I tillegg meldes det om at informasjonstavlen på Mortavika ferjekai ute av drift onsdag kveld.

Ferjekø i Arsvågen.

Det er ikke første gang køene har blitt lange i vente på ferjene over Boknafjorden. Her fra Arsvågen i desember.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi ut tidlig for å forhåndsvarsle at det ville bli krevende i forbindelse med stormen, og folk måtte være forberedt på innstillinger, Kristoffersen.

– At tavlene var ute, var nytt for meg. Vi ønsker jo at alle informasjonskanaler skal fungere, så det er bare å beklage.

– Ikke godt nok

Ferjene over Boknafjorden er en viktig trafikkåre mellom Bergen og Stavanger og E39, og bare kunder som har meldt seg på Fjord1 sin SMS-tjeneste fikk fortløpende informasjon.

NHO Rogalands direktør, Svein Olav Simonsen.
Foto: Øystein Ellingsen

– Det er et krevende og sårbart samband. Vi er helt avhengige av å få gode og oppdaterte meldinger fra Fjord1, sier Svein Olav Simonsen, regiondirektør i NHO Rogaland.

– Det har ikke vært bra nok det siste døgnet, sier Simonsen.

– På tide å gjøre noe med ferjene

Dette er ikke den eneste gangen det har vært trøbbel på sambandet over Boknafjorden den siste tiden. I forbindelse med ekstremværet «Urd» i romjulen ble sambandet stengt ned. Like før jul måtte ferjekaien ved Mortavika stenges, og ferjene gikk fra Mekjarvik.

Nå spør Simonsen seg om det er på tide å gjøre noe med ferjene, og om de bør tåle tøffere forhold enn de gjør nå.

– Vi vet at ferjekaiene er feilplassert og gjør det ekstra vanskelig, men mange tilfeller med redusert kapasitet bekymrer oss, sier Simonsen.

Kristoffersen holder på sin side fast at det ikke er ferjene som er problemet.

– Det er ikke ferjene som er utfordringen. Det er kaien kombinert med høy vannstand og det vestlige været som danner mye sjø inn i Boknafjorden som er utfordringen.

Boknafjord

Uvær, vind og høy vannstand får skylden for at ferjene over Boknafjorden stadig må innstilles.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Har vært et problem lenge

Også Arne Bergsvåg, leder i samferdselsutvalget i Rogaland, mener det er på tide å gjøre endringer i ferjesambandet.

– Det er ikke holdbart slik det er nå. Om det er ferjene eller ferjekaien som er problemet skal jeg overlate til fagfolk, men noe må gjøres.

Selv om det er samferdselsdepartementet som har ansvaret, har politikerne lokalt lenge engasjert seg.

– En må kunne bruke reserveferjekaien og det må vær mulig få tak i flere ferjer når det er altfor mye kø.

– Vi vil ha det mer stabilt. Jeg hadde forventet mer ambisiøs holdning fra samferdselsdepartementet.