Hopp til innhold

Her har de fått til noe resten av landet sliter med

En av fire barnehagestudenter er menn, men kun en av ti ender i barnehagejobb. I 20 år har det vært jobbet for å få flere menn i barnehagene, uten suksess.

Menn i barnehagen

Dette bildet er sjelden vare. Dusavik barnehage har flere mannlig ansatte.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Kanskje menn tenker det ikke er en «mannejobb» å jobbe i barnehage. Men det er det, og vi trenger flere menn i yrket, sier André Rosvoll Andersen.

Menn i barnehage

André Rosvoll Andersen har fått kommentarer fra kompiser om at yrket han har valgt ikke er typisk for menn.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Han har vært sikker på at han vil jobbe i barnehage siden han hadde sin første dag på jobb som 15-åring.

Han jobber i barnehagen Espira Scala Tasta i Stavanger. Åtte av de ansatte er menn, mens 14 er kvinner.

Her satser de på å få flere menn inn i yrket. Det viser at vi er en ressurs og at vi også hører til i barnehagen, ikke bare damer, sier André sin kollega, Anders Karlsen.

Antallet menn som jobber i barnehagen var en viktig grunn til at Karlsen ville jobbe akkurat her.

Men å ha så mange ansatte menn i barnehage er ikke normalen, verken i Rogaland eller resten av landet.

Frafall fra studiet er høyere hos gutta

En av fire som starter på barnehageutdanning er menn. Men totalt er det bare 10 prosent i landets barnehager som er menn.

I Rogaland er det kun 7 prosent av alle barnehageansatte som er menn.

Per Einar Sæbbe, førsteamanuensis på Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger.

Per Einar Sæbbe mener at menn tiltrekkes av menn i barnehageyrket.

Foto: Elisabeth Tønnessen

Per Einar Sæbbe synes det er gledelig at en fjerdedel av studentene er menn, men påpeker at frafallet gjennom de tre årene er større blant gutta. Han er førsteamanuensis på Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger.

Hva er årsaken til at menn faller av?

Kanskje noen ikke helt vet hva de har søkt og kommet inn på, som gjør at de faller av.

Det er over 20 år siden regjeringen bestemte at andelen menn i barnehagene må opp. Likevel har andelen mannlige barnehageansatte vært stabil på 10 prosent helt siden 1997. Nå er søknadsfristen til høstens studier like om hjørnet. 15. april klokka 23.59 er siste frist for å søke høyere utdanning.

Stereotypier spiller inn

– Vi har et veldig kjønnsdelt arbeidsmarked, og det er en utfordring. Vi har lagt til rette for at utdanningsvalg skal være like naturlig for gutter og jenter, men vi ser at de tekniske yrkene har overvekt av menn og at omsorgsyrkene har overvekt av kvinner, sier Sæbbe.

Margret Hagerup mener en del av problemet er at gutter og jenter får karriereveiledning basert på stereotyper.

Margret Hagerup

Margret Hagerup (H) tror det også er viktig hvordan vi snakker om de som jobber i barnehagen og vise at å jobbe i barnehage både er viktig, gøy og interessant.

Foto: Kjersti Hetland / NRK

Hun er stortingsrepresentant for Høyre og sitter i utdannings- og forskningskomiteen.

Hagerup påpeker at det ikke hjelper at flere gutter begynner på utdanningen, når de ikke fullfører.

Derfor må vi sørge for at studiet og praksisplassene holder en høy kvalitet og sørge for at studentene trives. Her tror jeg det er viktig å lytte til elevene selv, la dem påvirke egen studiehverdag og spørre gutter som går på studiet nå hva som kan gjøres bedre.

Menn tiltrekkes av menn

Sæbbe er ikke i tvil om hva mennene som avfeier barnehage-yrket går glipp av.

– Mangfoldet! En barnehage skal være et samfunn i miniatyr. Det betyr at det skal være noen yngre, noen eldre, noen menn, noen kvinner, noen som kan spille gitar, noen som kan klatre i trær og noen som kan spille fotball og så videre.

Han mener at menn tiltrekkes av menn – i barnehagesammenheng.

– De barnehagene som har mannlige ansatte fra før, har lettere for å ansette flere mannlige ansatte.

Damian Peter Hopkin

Damian Peter Hopkin har vært i barnehagen Espira Scala i 17 år, og stortrives med sine mannlige kollegaer.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det er Damian Peter Hopkin enig i. Han jobber også i Espira Scala Tasta med Anders og André.

Jeg tror at menn har lyst å bli værende i yrket fordi de har opplevd å være her med flere menn. Hvis flere hadde opplevd det, hadde vi blitt flere.