Fortsatt er bare én av ti som jobber i barnehagene menn: – Handler nok mer om holdninger enn lønn

Det er over 20 år siden regjeringen bestemte at andelen menn i barnehagene må opp. Men fortsatt er det langt igjen til målet om 20 prosent mannlige ansatte er nådd.

I 1997 har det vært et nasjonalt mål at hver femte barnehageansatt skal være mann.

Likevel har andelen mannlige barnehageansatte de siste 22 årene vært stabil på 10 prosent.

Men det finnes barnehager som har greid å nå målsettingen.

I Notveien barnehage i Bodø er fem av de 20 ansatte menn. De mener det må komme fram hvor viktig jobben deres virkelig er.

– Det er gøy og givende. Når du møter mennesker på en så direkte måte, må du tørre å være deg selv og være til stede i øyeblikket. Det er fint, sier barnehagelærer Ole-Marius Røsten.

Notveien barnehage

Ole Marius Røsten (bak t.h) har et spesielt forhold til ungene han treffer hver dag i Notveien barnehage i Bodø. – Du får utfordret mange sider av deg selv. Det liker jeg.

Foto: Ola Helness / NRK

Kollega Kurt Ivar Morsdal er barnehageveteran. Da han var ferdig utdannet barnehagelærer i 1995, var han helt alene som mann i sin første jobb.

– De første årene måtte jeg kjempe for mitt pedagogiske syn, og hvordan jeg ønsket ting skulle være. Nå som vi er flere menn er det lettere å nå fram.

– En bevisst strategi

Barnehagestyrer Marit Skjemstad Bottn sier Notveien barnehage har jobbet bevisst med å rekruttere menn til barnehagen de siste 15 årene.

– Menn bra for arbeidsmiljøet og for barna. Det at vi har mange menn gjør at de ønsker å bli værende. Og at andre kanskje ønsker seg hit, sier hun.

Marit Skjemstad Bottn, styrer Notveien barnehage

Barnehagestyrer Marit Skjemstad Bottn sier Notveien barnehage mener at menn i barnehagen styrker arbeidsmiljøet.

Foto: Ola Helness / NRK

Samtidig er hun opptatt av å bygge godt lag som består av begge kjønn.

– Vi har alle ulike kvaliteter og egenskaper, og vi har forsøkt å utvikle en kultur hvor alle får bruke sine ressurser og interesser. Enten det gjelder er fotball, gitarspill eller snekring.

Vil bli pensjonist i barnehagen

Kurt Ivar Morsdal er i dag pedagogisk leder i Notveien barnehage. Han har gjort seg mange tanker om hvorfor han fortsatt er i yrket etter 25 år.

– Det er fordi jeg genuint mener at barnehageyrket er verdens viktigste. Det å få være ute, dra på turer og delta i utviklingen til disse flotte små menneskene, har vært viktig for meg. Jeg blir nok pensjonist her, sier han.

Kurt Ivar Morsdal, Notveien barnehage

Pedagogisk leder Kurt Ivar Morsdal i Notveien barnehage lover andre menn som vil jobbe i barnehage en givende jobb. – Å få jobbe sammen med disse små menneskene som sier hva de mener, er lekne og elsker å være aktive, det gjør noe med meg som menneske.

Foto: Ola Helness / NRK

I den tida Morsdal har vært barnehagelærer, har det vært testet ut flere strategier for å få flere menn inn i barnehagene.

Han forteller at det har vært mye fokus på å være ute i naturen. Han tror ikke det nødvendigvis funker i dag.

– Det er ikke alle menn som er opptatt av den biten.

I dag er det ikke status å jobbe i barnehage. Morsdal tror lønna gjør at mange menn slutter.

– Vi som jobber her, jobber ikke for lønna. Den er ikke all verden.

Er med på å forme framtiden

Morsdal har mer tro på framsnakking og bevisstgjøring rundt rollen du har.

– Jeg tror flere yngre menn vil velge yrket hvis vi klarer å få fram hvor viktig jobben er. Vi er med på å forme framtiden, hjelpe mennesker videre i et utfordrende samfunn. Vi jobber for at barn skal få et godt selvbilde, bli robuste og få lov å være aktive.

At menn i barnehagen påvirker ungene positivt, er det forsket på.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det en klar sammenheng mellom barns ferdigheter på skolen og andel menn i barnehagen de gikk i.

– Menn er bra for miljøet i barnehagen. Jeg tror det påvirker ungene positivt å oppleve at mannsrollen også kan handle om å ta ut av vaskemaskinen, bretter klær og skifte bleier, sier Morsdal.

– Lønn er neppe årsaken

Helt siden 1990-tallet har vært laget flere handlingsplaner for å få menn inn i barnehageyrket. Det går framover, både i antall mannlige studenter på barnehagelærerutdanningen. Og andelen mannlige ansatte.

Men det går veldig sakte.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Anja Johansen

– Det kanskje aller viktigste er å gi barna flere rollemodeller. At ungene skal være omgitt ansatte som speiler samfunnet, sier statssekretær Anja Johansen.

Statssekretær Anja Johansen (V) i Kunnskapsdepartementet tror ropet hadde vært veldig mye høyere dersom det nesten bare var menn som jobbet i barnehagene.

Hun tror det er flere årsaker til at myndighetene ikke har lyktes.

Lønn er neppe årsaken, tror Johansen og viser til andre mannsdominerte yrker som ligger på samme lønnsnivå som barnehageansatte.

– Det henger nok sammen med forestillinger om kjønn og identitet. Mange sitter fast i gamle holdninger om hva det er å yte omsorg og hvem som skal ta vare på barn.

Hun tror også det handler om at menn trenger andre menn som kolleger.

– Det kan være ekstra sårbart å være den eneste mannen på jobben.

Også Johansen tror på framsnakking, og foreslår at menn som jobber i barnehage kan reise rundt på videregående skoler for må snakke opp jobben sin.

Skal man lykkes i det videre arbeidet, må jobben starte tidlig.

– Det handler om holdninger. Hva er det å være mann, og hvilken yrkesframtid man ser for seg.