Mener Tina-bok kan ødelegge for etterforskningen

Politiet har oppfordret forfatteren av boka «Da Tina ble drept» til å ikke publisere all informasjonen han har fått tilgang til. De mener det kan ødelegge for fremtidig etterforskning av saken.

Bjørn Kåre Dahl

Politioverbetjent Bjørn Kåre Dahl forklarer hvorfor Tina-boken kan være ødeleggende for fremtidig etterforskning av drapssaken.

Foto: Anders Fehn / NRK

– I en sak som ikke er oppklart, der vi ikke har en gjerningsperson, så er det ugunstig og lite ønskelig fra politiet sin side at all informasjon blir offentlig, sier overbetjent og etterforskningsleder da Tina Jørgensen-saken sist ble etterforsket, Bjørn Kåre Dahl.

I boka om drapet på Tina Jørgensen kommer mye, til nå ukjent informasjon, frem for offentligheten. Dette er informasjon kun politiet har hatt, og Dahl mener det er svært uheldig at denne informasjonen blir offentlig. Han tar forbehold om at politiet ikke har lest boka.

Tina Jørgensen

Tina Jørgensen ble funnet drept i oktober 2000. Drapsmannen har foreløpig ikke blitt tatt.

Foto: Privat

– Det er fordi vi ønsker å ha eksklusiv informasjon som bare politiet og aktuell gjerningsperson kjenner og som gjør at vi kan sjekke ut, og tenke «ja dette er faktisk personen som har gjort denne handlingen». Når den informasjonen er offentlig kjent så kan folk lese seg opp på dette og vi kunne risikere en falsk tilståelse som vi ikke kan kontrollere, og det ville vært veldig trist. Det er spesielt aktuelt i denne saken der vi hadde en falsk tilståelse i 2015.

Ukjente steiner

Noe av informasjonen Dahl sikter til omhandler to steiner som ble funnet i kummen sammen med liket av Tina Jørgensen. Disse to steinene skal sannsynligvis stamme fra Reve havn. Ifølge forfatter Erlend Frafjord har politiet vært veldig opptatt av å holde disse steinene hemmelige. Forfatteren har en teori om at steinene skulle brukes som søkkesteiner og at Tina Jørgensen skulle senkes i havet.

– Er dette en teori politiet har jobbet med? – Jeg ønsker ikke å gå inn på noen av de teoriene politiet har jobbet med i forhold til denne saken. Den informasjonen som ligger i politidokumentene, den ønsker vi å holde for oss selv, sier Dahl som heller ikke ønsker å si noe om Reve havn er et aktuelt sted.

Reve havn

Forfatter Erlend Frafjord har aktualisert Reve havn som et mulig sted Tina Jørgensen skulle senkes i havet.

Foto: Anders Fehn / NRK

Kunne gjort ting bedre

Dahl avviser ellers deler av kritikken fra forfatteren. Han mener politiet gjorde mer i savnet-fasen i denne saken enn i de fleste andre saker, og det er naturlig at etterforskningsintensiteten går opp når man vet det er en drapssak. Han ønsker ikke å kommentere de kastede bevisene eller hvorfor enkelte potensielle gjerningsmenn ikke er sjekket mer opp. Han mener det er avveininger og vurderinger som ble gjort på det tidspunktet.

– I Tina-saken var det veldig mange alibi-kandidater. Mange av de har vi ikke klart å sjekke 100 prosent ut. Det betyr ikke at de er gjerningspersonene. Hvor aktuelle de er synes jeg det er vanskelig å spekulere i.

Dahl erkjenner imidlertid at politiet kunne gjort noen ting annerledes.

– Er det ting dere ser som du tenker dere kunne gjort bedre?
– I etterpåklokskapens lys vil det alltid være ting en tenker man kunne gjort i en annen rekkefølge eller gjort på en annen måte eller gjort annerledes, men når man sitter med det kan det være vanskelig å se de samme tingene.

Ellers ønsker ikke Dahl å kommentere for mye rundt den tidligere etterforskningen av saken, eller om den bør gjenopptas. Han forklarer at de avventer rapporten fra Kripos sin Cold Case-enhet.

Kripos: Har vært i dialog med forfatteren

Sjefen for Cold Case-enheten, Espen Erdal, forklarer NRK at det nå jobbes med en rapport for Tina Jørgensen-saken.

– Ambisjonen er at en anbefaling om etterforskningen bør gjenopptas skal være klar i løpet av de neste månedene, før årsskiftet.

Espen Erdal

Espen Erdal er leder for Cold Case-enheten til Kripos.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen

Erdal bekrefter også overfor NRK at de har hatt kontakt med forfatter Erlend Frafjord. Han kommenterer imidlertid ikke om de har bedt forfatteren la være å bruke noe av informasjonen han har fått tak i, men er enig med Dahl:

– På generelt grunnlag så er det klart at det kan være skadelig for en eventuell videre etterforskning hvis opplysninger som ikke tidligere har vært kjent, for eksempel fra et åsted, kommer ut.

Alt må på bordet

Forfatter Erlend Frafjord forteller til NRK at han var i et to timer langt møte med Kripos før sommerferien. Han kjenner til innvendingene fra politiet mot at han presenterer så mye av etterforskningsmaterialet i boka si. Han mener imidlertid at det er viktig å presentere ny informasjon slik at det kan generere nye tips som kan bidra til løsning i saken.

Erlend Frafjord

En stein som dette skal ha blitt funnet sammen med Tina Jørgensen i kummen på Bore forteller Erlend Frafjord.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Politiet har hatt denne informasjonen i 17 år uten å ha klart å løse saken. Nå må alt på bordet, mener Frafjord.