Hopp til innhold

Opprørt over nye bilder av døde fugler i fiskegarn på fuglefjellet

Fugler i fiskegarn har opprørt besøkende på Runde i årevis. Hvert år blir det mer garn og plast i fuglefjellet. Men nye tiltak gir håp om bedring.

Ravn som spiser på en Havsule på fuglefjellet på Runde

DØD: Så langt i år er det registrert tre døde havsuler som følge av fiskegarn som har blitt plukket opp av havet og brukt som reirmateriale. Den 9. mai spiste en ravn på en død havsule.

Foto: Roger Brendhagen / NN

– Jeg synes det er verre i år enn det var i fjor, sier naturfotograf Roger Brendhagen.

Han har vært fotograf ved fuglefjellet på Runde i flere år. Den 8. og 9. mai var han innom for å ta bilde av de vakre fuglene.

Men det ble ikke sånn han hadde ventet seg. Det ble bilder av døde havsuler og reir fulle av farger som ikke hører hjemme i naturen. Nemlig plastsøppel fra havet.

– Bildene som jeg har tatt fra havsule-kolonien både i år, og årene før, de slår hardt i magen på dem som ikke har tenkt på forsøpling før, sier han.

Fuglefjellet ligger ytterst i havgapet i Herøy på Sunnmøre, og er det største fuglefjellet sør for polarsirkelen. Hvert år er det over hundre tusen ulike fugler på øya i løpet av hekkesesongen.

Død havsule på fulgefjellet på Runde

FAST: Denne havsulen er død og sitter fast i fiskegarn. Bildet ble tatt den 9. mai.

Foto: Roger Brendhagen / NN

FAST: Denne havsulen er død og sitter fast i fiskegarn. Bildet ble tatt den 9. mai.

Foto: Roger Brendhagen / NN

Brukte gress, tang og tare før

– For 11 år siden var det 20 prosent av redene som var forsøplet, i år er det 90 prosent, om ikke mer, sier naturfotograf Brendhagen.

I 1968 var ornitolog Alv Ottar Folkestad for første gang oppe på fuglefjellet på Runde. Den gangen så han kunstfiber i reiret, men det var ikke dominerende. Da var det gress, tang og tare som var byggemateriale. Gjennom årene har det endret seg.

– Vi har kjørt overvåkning siden 1972 og da var det kunstfibre i reirene. Det er ikke et nytt fenomen, men det har økt fra år til år, og mer nå enn noen gang, sier Folkestad.

Han sier at det har vært dominerende i fjellet de siste 20–30 årene.

– Det er dessverre et kjent fenomen fra mange år tilbake at det er havsuler som henger seg i fibertau og garnnøster oppe i reirene sine, sier han.

Fulgefjellet på Runde er full av søppel

SØPPELFJELLET: Ser man nærmere er det farger fra fiskegarn i reirene.

Foto: Roger Brendhagen / NN

Lite man kan gjøre, men synes det er greit at det ligger der

Selv om det kommer mer garn i fuglefjellet, er det lite man kan gjøre.

Det er en frykt for at fuglene ikke vil komme tilbake igjen dersom man fjerner det. I tillegg er det vanskelig, siden det er bratt og stein kan ramle ned i fjellsiden.

Men Folkestad mener uansett at det burde ligge der for å vise hvordan vi mennesker ødelegger naturen.

– For å være litt brutal vil jeg heller foretrekke at dette her ligger og folk får slengt det her i trynet som en vond samvittighet, kontinuerlig, hver eneste hekkesesong, sier han.

Alv Ottar Folkestad

VIL HA DET DER: Ornitolog Alv Ottar Folkestad foretrekker at fibertau og garnnøster ligger i reirene, så folk kan få dårlig samvittighet. Til høyre i bildet ser du fuglefjellet der havsulen hekker.

Foto: Arne Flatin / NRK

Havsulen er kun på land når den skal hekke. Fuglene kommer til Runde i februar, og i løpet av august og september er de fleste fuglene på havet.

Han sier det er frustrerende å vite at havsuler dør på grunn av garn også denne sesongen.

– Det er helt uunngåelig sånn som situasjonen er nå, sier han.

Bestanden ligger på mellom 4000–5000, og er ikke utrydningstruet. Men fiskeredskaper i havet er en stor trussel.

– Det er den alvorligste dødsårsaken hos voksne havsuler, sånn som situasjonen er nå. Det er mye verre enn at det blir hengt noen fugler i løpet av sesongen. Problemet er mye større enn det som framgår i bildene fra fuglefjellet på Runde, sier han.

I 2019 var det registrert 7 døde havsuler på grunn av søppelet på fjellet. I juni i fjor var det registrert seks døde. Så langt i år, er det registrert tre døde.

Død havsule med garn rundt halsen

HAVET: I 2018 ble denne havsulen funnet av Alv Ottar Folkestad. – Det som er langt mer alvorlig er at det samme skjer ute på havet, sier han. Selv har Folkestad funnet to levende og tre døde havsuler som var hektet sammen.

Foto: Ingar Støyle Bringsvor

– Rydder kontinuerlig

Ved Runde miljøsenter har det blitt diskutert hvordan de skal få vekk søppelet fra fuglefjellet.

Siden fugleeksperter sier det blir vanskelig å fjerne det som allerede ligger der, har de funnet andre løsninger.

– Det som er tatt fatt i er å finne årsaken til hvor det kommer fra, rydde opp i området rundt og fokusere på hvordan man skal stoppe tilførselen til all denne plasten, forteller daglig leder og forsker ved Runde Miljøsenter, Nils Roar Hareide.

Sammen med frivillige er de ute og rydder flere strender rundt omkring i Møre og Romsdal. Nå har de også fått oppdrag av statsforvalteren med å koordinere et større nasjonalt ryddeprosjekt som heter «Rydd Norge».

– Vi rydder kontinuerlig, sier han.

Død havsule på rundefuglefjell

SKROTT: Denne havsulen døde trolig i fjor, ifølge ornitologen. Bildet ble tatt i mai i år.

Foto: Roger Brendhagen / NN

SKROTT: Denne havsulen døde trolig i fjor, ifølge ornitologen. Bildet ble tatt i mai i år.

Foto: Roger Brendhagen / NN

Tiltak gir håp: – Tror det kommer til å bli bedre

Fra og med 3. juli blir det forbudt å selge enkelte plastprodukter i Norge, og nå skjer det også endringer i fiskerinæringen.

Forsøpling er forbudt, og det er ofte krevende å finne tilbake til kilden. Men i slutten av mars lanserte Fiskeridirektoratet en handlingsplan for å redusere problemet med forsøpling fra fiskeri og havbruk.

– Planen inneholder en rekke tiltak som skal gjennomføres de neste årene, skriver fiskeri- og sjømatminister, Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en e-post til NRK:

Siden 1980-tallet har Fiskeridirektoratet fjernet cirka 600 kilometer med garn fra havet.

– I år styrker vi denne innsatsen, sier han.

Nils Roar Hareide ved Runde Miljøsenter sier han tror forsøplingen fra fiskerinæringen i havet kommer til å bli mindre med denne handlingsplanen.

– Jeg tror det kommer til å bli bedre med en gang, og at det er en felles forståelse av at det er et problem.

Han tror at fiskeriene ikke vil kaste eller miste så mye fiskeredskap som før.

– Jeg er helt sikker på at det kommer til å bli slutt på. Men så er det også andre sektorer og næringer som må ta sitt ansvar. Både de som er på land og andre skipsfart, sier han.

Rede fullt av søppel på fuglefjellet på Runde

REIR: Med nye tiltak kan det forhåpentligvis bli mindre forsøpling på fuglefjellet på Runde.

Foto: Roger Brendhagen / NN

REIR: Med nye tiltak kan det forhåpentligvis bli mindre forsøpling på fuglefjellet på Runde.

Foto: Roger Brendhagen / NN
Mens du har lest denne artikkelen har det havnet 0.0 tonn plast i havet. Det tilsvarer 0 flasker eller 0 bleier.

Mens du har lest denne artikkelen har det havnet0,0 tonnplast i havet

Det tilsvarer 0 flasker eller 0 bleier.

Ta quizen og redd hvalen