Hopp til innhold

Matjord må vike for by

Byene på Nord-Jæren vokser sørover, helt til Lyefjell i Time. Storbyområdet skal gi plass til 10.000 nye arbeidsplasser og 15.000 flere innbyggere. Det fører til at landets beste matjord er presset fra alle kanter.

Video Bybåndet sør

Jostein Frøyland er storbonde på Frøyland, og føler seg utrygg på egen grunn. Det slo ned som en bombe i vinter, at gården hans skulle bli en del av den nye Orstadbyen.

– Byen er på vei, og det som nå ligger i planene det er at jeg skal få byen midt i hodet. Det synes jeg lite om. Dette er gammel, god, og selvdrenert sandjord som det har vært produsert korn på i beviselig 4000 år. Hva som er mer verneverdig enn det forstår jeg ikke, sier han.

Vil bygge seg gjennom matfatet

Men hele Jæren er under press fra byene som vokser fra Sandnes til Lyefjell i Time. Politikerne vil bygge langs jernbane og veger, og går rett i matfatet for å få det til.

– Vi snakker om noen hundre meter til uproduktive arealer fra disse jordene. Da er man på fjellgrunn, og det er fine, store utbygningsområder som vil bli kjempefine boligområdet i stedet for å rotte seg til nede i sentrum, sier han.

Men det blir dyrere for politikerne?

– Alt er for dyrt for Norge, til og med å ta vare på matjorda, sier han.

Viktig å ta vare på matjorda

På 70-tallet stod jordvernet sterkt, og boligene ble bygd på fjell, som på Lyefjell.

– Hadde en hatt dagens holdning da en startet byggingen på Lyefjell hadde det ikke blitt bygget et hus der, sier Frøyland.

Høringsfristen for planene om bybåndet sør går ut på mandag. Jostein Frøyland håper hans stemme blir hørt.

– Jeg har et håp om at folk etter hvert vil forstå at det er viktigere å ta vare på matjorda enn alt dette andre vi skal ta vare på. Den dyrkede jorden er liksom ingenting verdt, sier han.

– Må over gården til Jostein Frøyland

Reinert Kverneland

Reinert Kverneland er ordfører i Time.

Reinert Kverneland er ordfører i Time, en av kommunene som står bak utbyggingsplanene.

– Vi bør i hvert fall ikke bygge mer en det som er nødvendig, men en plass må vi jo komme fram. Vi har fulgt langsiktige rikspolitiske retningslinjer her, sier han.

Han hadde regnet med motstand fra bøndene.

– De vil jo rope om alt som er dyrket jord, og det har jeg forståelse for. Spesielt gården det vises til har veldig god jord. Det er det ikke noe tvil om, men vi må ha en veiutløsning for å ikke ende opp som Kleppekrossen på Kverneland, og da må vi over gården til Jostein Frøyland, sier han.

– Kan ikke bare tenke jordvern

Han trekker frem at de også har prøvd å få til en ordning med flere boliger på Lyefjell.

– Det har politikerne i Time hatt på agendaen i flere år, men vi har ikke fått støtte fra fylket eller andre kommuner. Det blir så dyrt at vi ikke kan få det til alene, sier han.

Han er enig med Frøyland i at det er vanskelig å få gjennomslag for jordvernstenkning.

– Vi må tenke miljø, kollektivtrafikk, og mye mer. Ikke bare jordvern, sier han.