Maria starter ett år før tiden

Maria-feltet i Norskehavet starter produksjonen i desember, som er ti måneder tidligere enn opprinnelig planlagt. Utbyggingen er blitt fire milliarder kroner billigere, og totalkostnaden er på 12 milliarder kroner. Maria-feltet opereres av Wintershall, det er ventet at det skal produseres olje fra Maria-feltet i 22 år.

Maria Development Project
Foto: Wintershall