Stavanger kan være 100 år eldre, men rapporten lar vente på seg

Stavanger by kan være eldre enn antatt. Likevel, ti år etter de arkeologiske utgravingene, er ikke rapporten om funnene klar.

Domkirken i Stavanger

I 2004 gravde arkeologene ved Domkirken i Stavanger. Ti år seinere er det fremdeles ikke kommet ut hva de fant.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Helge Solum Larsen

Helge Solum Larsen.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK
Torghandlere og gravearbeider side om side

Slik så det ut da torghandlerne og gravemaskiner sto side om side i 2004.

Foto: NRK

– Jeg synes det er nesten håpløst at slike store utgravinger gjøres, uten at vi har noe tidsperspektiv for når vi får resultatene, sier Helge Solum Larsen, leder for kommunalstyret for byutvikling i Stavanger.

I 2004 var hjertet av byen et stort hull som følge av pålagte arkeologiske utgravinger i hjertet av Stavanger. Byen skulle få sitt tusenårssted mellom Domkirken og Vågen, men først måtte arkeologene sjekke hva som lå under brosteinen.

Byen kan være eldre enn 900 år

Ti år etter de omfattende utgravingene på Torget, mangler fortsatt en rapport som forteller om funnene. Arbeidet pågikk i fem år og kosta ti millioner kroner, og Solum Larsen mener byens innbyggere har krav på å få vite hva kommunens penger blei brukt til.

– Vi var entusiastiske, og så utgravingene etter hvert som de skred fram. Men siden har vi ikke hørt noe, sier Solum Larsen.

I tillegg viser foreløpige resultater at Stavanger kan være eldre enn først antatt. I 2025 skal byen ferie 900-årsjubileum, mens den kan være 100 år eldre.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Helge Solum Larsen
Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Vi skal ikke rokke ved byjubileet. Samtidig understreker dette hvor uholdbart det er at informasjon og dokumentasjon fra en så viktig utgraving ikke foreligger, sier den uavhengige representanten Solum Larsen.

Knut Paasche med rester av skipet, en båtsaum

Knut Paasche.

Foto: John-André Samuelsen / NRK
Dagfinn Claudius

Dagfinn Claudius.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK
Ole Madsen

Ole Madsen.

Foto: Arkeologisk Museum

Riksantikvaren: – Kjedelig

Det var Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU, som utførte jobben for Riksantikvaren. Avdelingsleder Knut Paasche bekrefter at de gjorde interessante funn med tanke på dateringa av Stavanger.

– En har funnet den såkalte parselleringen, eller tomteinndelingen, som viser at det har vært bebyggelse av bymessig karakter. Vi har skriftlige kilder tilbake til 1100-tallet, men vi kan trolig krype ned til 1000-tallet, yngre jernalder eller sein vikingtid. Slik jeg ser det, vil dette presse alderen på Stavanger noe tilbake, sier Paasche, som presiserer at de må se det endelige resultatet før de kan konkludere.

Riksantikvaren beklager at rapporten fremdeles ikke er ferdig.

– Det er kjedelig. Det er bare å beklage at den ikke har kommet ennå, sier avdelingsdirektør Dagfinn Claudius.

Én slutta, én blei sykmeldt

– Slike rapporter er viktige for arbeid ved forskningsinstitusjoner, men uten ferdige rapporter blir det en stor mangel når det gjelder muligheten for kunnskapsproduksjon og formidling. En forsømmelse, sier Claudius.

Et av problemene for NIKU er at vedkommende som hadde ansvaret i Stavanger slutta, mens den som overtok blei sykmeldt. Samtidig venter NIKU på en rapport fra Arkeologisk Museum i Stavanger, som også var med i arbeidet.

– Dette er ikke noe kjekt. Vi har også et ansvar. Vi har en rapport vi ikke har fått ferdig. Det skal vi gjøre i løpet av høsten, sier direktør Ole Madsen.

Utgravinger på Torget i Stavanger i 2004.

VIDEO: Se TV-innslag fra tida da arbeidet pågikk i 2004.