Gode barnehager gir bedre helse

Kvaliteten på barnehagene er avgjørende for barns psykiske helse.

Barnehagen på Tjensvoll

Arkivbilde fra Tjensvoll barnehage i Stavanger

Foto: Camilla Emilie Hatleskog / NRK

Det kommer frem i en ny forskningsrapport.

Barnehager av høy kvalitet er et av de viktigste psykisk helsefremmende og forebyggende tiltakene for førskolebarn.

Synkende kvalitet – i form av for eksempel mangel på utdannet personell - kan svekke de positive virkningene, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Positivt

Rapporten peker på at en rekke undersøkelser viser positive sammenhenger mellom barnehager av høy kvalitet og utvikling av tenkning, følelser og sosiale evner hos små barn.

– Særlig er virkningene positive på barn som vokser opp i familier med svak økonomi og utdanning, sier Synnve Schjølberg ved Folkehelseinstituttet (FHI). Hun er prosjektleder for Språk- og læringsstudien ved FHI, der de også studerer effekter av barnehager på barns psykiske helse.

Kompensere

Internasjonale undersøkelser viser også at barnehager av høy kvalitet kan kompensere for og beskytte barna mot familiebasert risiko som fattigdom, rusmiddelmisbruk, depresjon hos mor, parkonflikter og familieoppløsning.

En FAFO-rapport tyder på at barnefattigdommen i Norge øker, og at mellom 5- 10 % av alle barn under 18 år lever under lavinntektsgrensen.

– For barn som vokser opp i slike familier vil gode barnehager være et av de beste grupperettete tiltakene vi har for barn og familier i risiko, sier Schjølberg.

(Kilde: Folkehelseinstituttet)

Flere nyheter fra Rogaland